Det må ligge i genene til Bane Nor å være kundefiendtlig.

Min venn og jeg skrev kritisk i Dagsavisen om de lange periodene Bane Nor holder baner på Østlandet stengt hver sommer. Teknisk direktør skrev i svaret til oss at det faktisk var nødvendig å stenge både fire og seks uker hver sommer.

Det er vanskelig å tilbakevise når prosjekter er såpass store, men nå har vi fått et Bane Nor-prosjekt i Asker som er så oversiktlig at det har blitt veldig tydelig hvordan de tenker.

De stenger 48 sykkelstativer med oppsatte gjerder i fem uker for å rydde rundt dem og så gress. Ryddingen er gjort, og nå skal vi altså vente i tre uker på at de skal så gress.

Kommunikasjonsdirektøren sier at «det var raskest og billigst å sette opp gjerdene samtidig». Hun sier også at «det jobber folk i området».

Ja vel. Ingen har sett noen folk fra Bane Nor i området den siste uken, og at det skal jobbe folk med å så gress på noen få kvadratmeter i tre uker fremover, er det vel bare ingeniører og økonomer i Bane Nor som kan forstå.

Kundene forstår det ikke. Men kanskje har det noe å gjøre med at Bane Nor ikke forstår at de har kunder. At vi som parkerer syklene der faktisk er kunder, ikke utgiftsposter og irritasjonsmomenter for ingeniørene i Bane Nor.

Kanskje ligger ingeniørens måte å tenke på så dypt forankret i Bane Nor sitt DNA at både små og store prosjekter lider av denne ingeniørsyke og blir uforholdsmessig lange, og kundene såpass irriterte at de tar bilen til jobb i stedet for toget.

Bra jobba, Bane Nor!