– Dette er en dom jeg ikke kan leve med. Det føles så urettferdig at jeg faktisk ikke kan gjøre noe annet enn å kjempe videre, sier Sven Erik Disch.

61-åringens hus i Nordraaks vei på Stabekk har vært i familiens eie siden det ble bygget i 1935.

– Jeg må innrømme at jeg har vært langt nede etter at jeg tapte rettssaken. Veldig langt nede. Til slutt måtte jeg søke tilflukt på hytta siden det ble for tøft å være hjemme i huset, sier Disch.

LES MER: Føler seg overkjørt av Bane Nor 

Tapte på foreldelse

Sven Erik Disch gikk i april rettens vei og krevde erstatning på setningsskader han har fått på huset sitt i forbindelse med byggingen av dobbeltsporet mellom Sandvika og Lysaker.

I retten la han frem målinger som viser at huset hans har sunket 13,7 cm siden Bane Nor startet sine arbeider i 2008. Bane Nor har på sin side hele tiden ment at de ikke er ansvarlig for setningsskadene på huset til Disch.

Sistnevnte tapte saken i Asker og Bærum tingrett. Dommer, og sorenskriver, Kristin Jahre Ramm mente saken var foreldet.

Det reagerte Disch sin advokat, Nils-Henrik Pettersson, sterkt på da dommen ble avsagt for en drøy måned siden.

Snarøya-advokaten er like sterk og klar i kritikken nå.

– Jeg forstår faktisk ikke hvordan retten har kommet frem til at saken er foreldet sier han.

LES OGSÅ: Får ikke erstatning for synkende hus 

Økonomiske konsekvenser

Selv om Disch tapte saken i tingretten, slapp han å betale Bane Nors saksomkostninger. Det er ikke gitt at lagmannsretten vil mene det samme om han igjen skulle tape.

– Vi anker selv om det kan ha betydelige økonomiske konsekvenser for Disch. Det er et tankekors at dersom Bane Nor hadde vært villig til å betale til Disch det de har brukt på å føre saken, ville vi nok vært svært nær en enighet, påpeker Pettersson.

Og legger til:

– Bane Nors eget vitne, Per Kraft, vitnet i retten om at det sannsynligvis er en årsakssammenheng mellom byggingen av dobbeltsporet og setningsskadene på huset. Jeg mener vi hadde vunnet saken om ikke dommeren mente at saken er foreldet.

Dischs rettssak mot Bane Nor

Erstatningssaken var oppe for Asker og Bærum tingrett 17. april.

Dom i saken ble avsagt 26. april.

Sven Erik Disch krevde erstatningsskader for setningsskader som er påført hans bolig i Nordraaks vei 15B i forbindelse med byggingen av dobbeltsporet mellom Sandvika og Lysaker.

Retten frifant Bane Nor fordi de mente erstatningskravet til Disch var foreldet.

Selv om Disch tapte saken ble Bane Nor ikke tilkjent sakskostnader. Retten grunnet dette med at det her dreier seg om foreldelse for en skade som er under utvikling og der årsaksbildet kan være komplisert. I tillegg mente retten at det ressursmessige styrkeforholdet mellom de to parter er ulikt og at det derfor var rimelig å frita Disch for å betale sakskostnader.