BAKGRUNN: Bakteriene kostet nesten Bjørn (49) armen. Nå lever han av dem

Platou slo seg sammen med Jan-Erik Fredriksen og Pål Vangen i selskapet Bakteriefritt AS. 1. oktober 2014 skiftet selskapet navn til Deconx International AS, og fikk sin nåværende form i Granfoss Næringspark på Lysaker.

Finansieringen er i stor grad besørget av selskapet Win-88 Ltd, som eier 78 prosent av aksjene i Deconx. Bak Win-88 står Platou (20 prosent) og to danske aksjonærer.

LES OGSÅ: – Fantastisk at han snudde situasjonen

Ennå kaster ikke selskapet av seg noe særlig penger for investorer og eiere.

– Vi er fortsatt et forsknings- og utviklingselskap i den forstand at vi gjør store produkt- og markedsinvesteringer som gir høye underskudd, sier Bjørn Platou.

– Vi har fortsatt underskudd før skatt i regnskapet fordi vi sleper med oss store investeringer. Likevel ser vi nå måneder hvor vi tjener penger på driften, sier Høvik-mannen.

I 2014 omsatte selskapet for en drøy million kroner. I fjor omsatte selskapet for 4,15 millioner kroner. Underskudd før skatt økte fra 5,8 til 13,8 millioner kroner.

– I 2017 budsjetterer vi med en omsetning på 20 millioner kroner, og et mindre overskudd før skatt, sier Platou.

LES OGSÅ: Ledige oljefolk kan gi helseløft

Konkurranse

– Det er fire-fem andre seriøse aktører som jobber innenfor det samme feltet. Men vi har dokumentasjon fra forsknings-laboratorier på at vår maskin og metode er den eneste som automatisk overvåker og dokumenterer prosessen, og som samtidig fjerner en så stor andel bakterier, sier Bjørn Platou.

Høvik-mannen viser til dokumentasjon fra store sykehus i Norden som Ullevål i Oslo og Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm og Statens Serum Institut i Danmark.