Skip to main content

Avviser plassering av ny sikkerhetsavdeling sør for Ila

Alternativet som er lagt til sør ligger tett innpå Ila Borettslag. Helse Sør-Øst mener dette forslaget er det beste, naboene protesterer. ILLUSTRASJON: HELSE SØR-ØST

Helse Sør-Øst avviser at de har bestemt seg for om ny Regional Sikkerthetsavdeling skal ligge sør eller nord for Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Fredag morgen meldte NRK at Helse Sør-Øst har bestemt at ny Regional sikkerhetsavdeling (RSA) bør ligge sør for Ila fengsel og forvaringsanstalt. Budstikka siterte NRK på dette.

Senere fredag morgen avkrefter kommunikasjonsrådgiver Nina Olkvam i Helse Sør-Øst at en slik beslutning er gjort.

«Helse Sør-Øst avviser at de har bestemt seg for om ny Regional Sikkerthetsavdeling skal ligge sør eller nord for Ila landsfengsel i Bærumsmarka. I kommunens oppsummering av høringuttalelser kommer det frem at Helse Sør-Øst skal ha vraket alternativ nord», skriver hun i en e-post til Budstikka.

Innenfor markagrensen

Budstikka skrev i romjulen at Helse Sør-Øst ønsket å plassere sikkerhetsavdelingen sør for landsfengselet og gartneriet i skogen mot Ilabekken i østre del av Bærum.

Dette blir liggende tett på boligfeltet ved Grini som vil få høye murer og bygninger tett inn på seg.

Det andre alternativet som har vært oppe til vurdering ligger nord for fengselet. Alternativ Nord er beste alternativ for naboene, men her er ikke staten grunneier og det er utsatt for Løvenskioldbanens skytestøy. Bærum kommune mener nord er det beste alternativet.

Begge alternativene ligger innenfor markagrensen.

500 ansatte og 69 plasser

Høringsfrist for reguleringssaken for institusjonen, som skal erstatte dagens psykiatriske sykehus på Dikemark, og vil få 69 døgnplasser og rundt 500 ansatte, var 5. desember.

Fylkesmannen, Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren fikk imidlertid utsatt frist til henholdsvis 17. desember, 24. desember og 15. januar.

14 plasser vurdert

Helse Sør-Øst har vurdert 14 mulige lokaliseringer og tomtealternativer i Oslo, Asker og Bærum. Alternativene skal være vurdert med hensyn til arealbehov og eiendomsfaglige og psykisk-helsefaglige kriterier.

Bortsett fra Ila sør og Ila nord, lå alle de 12 andre alternativene utenfor markagrensen.

Etter en vurdering av økonomi, gjennomføringsrisiko og gjennomføringstid ble alternativet Ila sør rangert øverst.

Nord for Ila fengsel og forvaringsanstalt var dette alternativet som ble utredet i forbindelse med at Helse Sør-Øst ønsker å legge Regional Sikkerhetsavdeling til Ila. I dag er det Løvenskiold som eier deler av denne grunnen. ILLUSTRASJON: HELSE SØR-ØST

Negative naboer

Ila borettslag, som er de nærmeste naboene til en eventuell sikkerhetsavdeling er kritisk til planene og vil ha flere alternativer utredet.

– Krav til utredning av alternativ plassering utenfor marka i den videre planprosessen er ikke oppfylt. Av det fremlagte planforslaget er det tydelig at det av de to forslagene er det nordlige alternativet som klart best ivaretar hensynet til Ila borettslag. Borettslaget kan likevel ikke akseptere en plassering av sikkerhetsavdelingen uten at kravet til fullverdig utredning og vurdering av alternativer utenfor marka er oppfylt, skrev advokat Tine Larsen i Advokatfirmaet DSA as i en e-post til Budstikka på vegne av borettslaget like før nyttår.

Helse Sør-Øst har lagt frem to alternative plasseringer, et nord og et sør for Ila fengsel og forvaringsanstalt. Det i sør ligger nærmest naboer. Alternativ Nord er beste alternativ for naboene, men her er ikke staten grunneier og det er utsatt for Løvenskioldbanens skytestøy.

Positive til plasseringen

Kriminalomsorgen ved Ila fengsel og forvaringsanstalt vil ha RSA til Ila.

Psykiater og seniorrådgiver Randi Rosenqvist skriver at det er viktig å samle ressursene som er knyttet opp til utredning og behandling av lovbrytere med store adferdsforstyrrelser.

– Når folk kan møtes over en kopp kaffe eller i et formelt møte uten for store omkostninger, vil det invitere til bedre utnyttelse av ressurser og samarbeid på tvers, skriver Rosenqvist i høringsuttalelsen.

Oslo politidistrikt stiller seg også positive til en samlokalisering av RSA og Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.