Skip to main content

– Ville ikke følt meg trygg som pårørende i Bærum

OMBUD: Anne-Lise Kristensen jobber for at brukere av helsetjenesten og deres pårørende skal få ivaretatt sine rettigheter. FOTO: KARL BRAANAAS

Pasient- og brukerombudet slakter Bærums håndtering av Kathrine-saken. Hun mener den vitner om en ukultur i kommunen.

Les flere artikler