Skip to main content

Pressemelding fra Bærum kommune: Styrket innsats for barn og unge som trenger det

Fylkesmannens tilsynsrapport: Fylkesmannens tilsynsrapport om skolenes oppfølging av 13-åringen som døde under tragiske omstendigheter nyttårshelgen er lagt frem. Rapporten konkluderer med at bærumsskolene har satt i gang mange tiltak for å følge opp 13-åringens situasjon.  Skolene kritiseres for at formelle enkeltvedtak, som skal definere plikter og rettigheter i en sak, i noen situasjoner uteble eller kom for sent.

BAKGRUNN: Fylkesmannen: Enkelte lovbrudd, men jenta ble fulgt godt opp

– Vi skal skjerpe rutiner og praksis for sikre at skolene raskt fatter enkeltvedtak i tråd med regelverket. Et enkeltvedtak bidrar til å skape forutsigbarhet for alle parter om hvilke tiltak som skal settes inn i en sak, sier skolesjef Siv Herikstad.

Ressursteam med ombudsfunksjon

­- Bærum kommune vil etablere et eget ressursteam for å styrke arbeidet med det psykososiale miljø i skolen. Ressursteamet skal bidra med økt kompetanse og forebyggende tiltak overfor skolene. Teamet skal også ha en ombudsfunksjon. - Og kunne kontaktes direkte og bistå i situasjoner der foreldre og elever opplever at de ikke får den hjelp og støtte de trenger, sier velferdsdirektør Bovild Tjønn.

Det videre arbeidet må pågå på enkelte skole, - og ikke minst, i nærmiljøene.  Kommunen vil blant annet knytte til seg et ekspertpanel på psykososialt oppvekstmiljø, sammensatt av personer med spisskompetanse og bred erfaring på området. Kommunen vurderer behovet for ytterligere tiltak i forbindelse budsjettet for 2017.

Helhetlig samordning

I Bærum har både barnevern, helsetjenester og skole vært involvert i saken. Den er svært kompleks, noe som utfordrer det helhetlige blikket.
– Vi gjennomgår nå rutinene for å sikre helhetlig oppfølging av barn og foreldre mellom tjenester; barnehager, skoler, psykisk helse, barnevern og helsetjeneste.  Målet er at våre tjenester samhandler godt og har god gjennomføringsevne i komplekse saker, sier Bovild Tjønn.  Det er avgjørende å ha en fast struktur på samarbeidet, med klar ansvarsfordeling og klare oppgaver for å gi barn som trenger det et godt tilbud, sier velferdsdirektør Bovild Tjønn.

Anmoder om å vise omtanke

– Denne saken fikk et svært tragisk utfall og har berørt mange. Vi tenker på barnets familie og venner, nærmiljøet og alle som har gjort en viktig jobb for å følge opp. Kommunen skal lære av denne tragiske hendelsen. Vi skal gjennomføre tiltak og vi skal fortsette arbeidet sammen med våre tjenester og skolene, slår Hammer Krog fast.

– Tankene i denne komplekse saken går også til barn som blir anklaget for mobbing uten å kunne forsvare seg. Alle barn og unge er vårt ansvar. Jeg anmoder alle om å vise omtanke, sier ordføreren.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.