Skip to main content

Ønsker å tilby alle aktiviteter, uavhengig av funksjon

HEDRET: Gustav og moren Camilla F. Hovelsrud ble invitert til klubben av daglig leder i Fossum IF, Tone M.M. Hvam.

Fossum IF hadde tidligere tilbud for barn og unge med funksjonshemninger, men avsluttet gruppa da det var lite oppslutning. De ønsker likevel fremdeles å kunne gi et tilbud til alle.

Les flere artikler