Skip to main content

Mange reaksjoner etter Tores sykehjemskritikk

MELDTE FRA: Tore Westhrin fra Snarøya mener den enkelte leder ved sykehjemmet har ansvar for å skape en veldrevet institusjon.

– Hvordan kan to sykehjem i en og samme kommune, med de samme økonomiske rammene være så totalt forskjellige, spør Tore Westhrin fra Snarøya.

Som pårørende skrev Westrin en kronikk i Aftenposten hvor han beskriver store forskjeller mellom sykehjemmene i Bærum. Da hans Alzheimer-syke kone måtte flytte på sykehjem i fjor, var det en svært negativ opplevelse for ekteparet.

Westhrin skriver blant annet at beboerne må spise middag klokken 13.30 og blir sittende passive altfor mye. Han forteller også om flere konkrete episoder ekteparet opplevde som krenkende, og at all kritikk ble avvist.

Til slutt rømte hans kone og de besluttet at hun ikke skulle tilbake. Westhrin legger til at det var flere pleiere som møtte dem med omsorg og varme og «skilte seg markant ut fra den tunge institusjonskulturen som preget sykehjemmet».

– Kan ikke skylde på økonomi

Etter en stund fikk Westhrins kone i stedet plass på et annet sykehjem, og her opplevde ekteparet å bli ivaretatt på en helt annen måte, både som beboer og pårørende. Som «natt og dag», skriver Westhrin.

«Vi skal selvsagt kreve at politikerne bevilger tilstrekkelig med penger til å drive gode sykehjem. Men vi må innse at vi kanskje ikke får så veldig mange flere ansatte i sykehjemmene fremover. Da er det desto viktigere at de som leder sykehjemmene er faglig, personlig og etisk skikket til jobben. Skaper de en kultur med respekt og omsorg, hvor pasientenes fysiske og åndelige behov blir sett og ivaretatt? Rekrutterer og utvikler de medarbeidere som har kunnskap og empati?» spør Westhrin i kronikken.

– Kan ikke skylde på økonomi

– Mitt poeng er at man ikke kan skylde på økonomi og personalmangel når ting ikke fungerer. Som i enhver annen bedrift vil bedriftskulturen være preget av lederen, og det er lederen som må ta ansvar for å sørge for et veldrevet sykehjem, sier Westhrin til Budstikka.

– Men det kan vel være flere årsaker til at akkurat du og din kone hadde dårlige erfaringer på det ene sykehjemmet?

– Jo, men jeg vet at jeg ikke er alene om dette. Jeg tror heller ikke at jeg er spesielt vanskelig. Etter at kronikken sto på trykk og jeg la den ut på Facebook, har jeg fått mange reaksjoner, også fra folk i Bærum. Mange sier de har opplevd akkurat det samme, at det er store forskjeller. Men det er nesten ingen som tør å si fra i frykt for at det skal gå utover deres kjære på sykehjemmet, sier Westhrin.

LES OGSÅ:

Oppvask på Stabæktunet

Nytt sykehjem jakter på sykepleiere

– Ikke vær redd for å si fra

Torbjørn Espelien (Frp) er leder i hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum. Han har lest kronikken, men hverken snakket med tjenesteleder eller Westhrin, og må uttale seg generelt.

– Vi må jo se på de forholdene som tas opp, for våre sykehjem skal jo være imøtekommende overfor beboernes ønsker.

– Bør det være så store variasjoner mellom sykehjemmene?

– Ikke generelt. Siden 2010 ble den såkalte Lotte-modellen innført, hvor det handler om å ha beboerne i fokus. Vi har også et ønske om at middag serveres senere, og det skjer ved de fleste sykehjemmene. Denne modellen skal evalueres til høsten.

– Hva tenker du om at folk lar være å klage i frykt for at deres kjære skal straffes med dårligere behandling?

– Det gjør meg trist, for det er en grunnløs bekymring. Kommunen ønsker tilbakemeldinger for å kunne gjøre forbedringer. Man skal aldri være redd for å si fra, sier Torbjørn Espelien.

Les flere artikler