Skip to main content

Fylkesmannen: Enkelte lovbrudd, men jenta ble fulgt godt opp

STOR INTERESSE: Utdanningsdirektør Grete Hovde Parr og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland orienterer om Fylkesmannens funn.

Ingen av de tre skolene 13-åringen gikk på, fulgte regelverket for mobbesaker. Det konkluderer Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hverken Gullhaug, Lesterud eller Mølladammen skoler fulgte saksbehandlingsreglene i mobbesaker. Det er et brudd på opplæringsloven, oppsummerer Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Klokken 14.00 i dag la Fylkesmannen frem rapporten om hvordan skolene i Bærum fulgte opp 13-åringen som ble funnet død i Valdres nyttårsaften.

Der kommer det også frem at de samme tre skolene ivaretok jentas rett til et godt skolemiljø, blant annet gjennom en rekke tiltak.

LES BÆRUMS TILSVAR HER: Pressemelding fra Bærum kommune: Styrket innsats for barn og unge som trenger det

ORDFØREREN: – Mange ansatte på våre skoler er takknemlige nå

Her er konklusjonen

I rapporten er tilsynsmyndigheten tindrende klar på at skolene har plikt til å undersøke, gripe inn når det er mulig og varsle skoleledelsen i mobbesaker.

Etter opplæringslovens 9a-3 har skolen plikt til å fatte enkeltvedtak, når elever eller foreldre ber om tiltak som angår hvordan eleven trives på skolen. På dette punktet har både Gullhaug, Lesterud og Mølladammen skoler forsømt seg, oppsummerer Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Mobbeombud: – Dette er alvorlig for kommunen

LES OGSÅ: – Mors bekymringer ble tatt på stort alvor  

LES OGSÅ: Bærums skolesjef bøyer hodet dypt

– Rapporten viser for alle skolene at lovens krav til saksbehandling ikke alltid er fulgt godt nok. Det betyr ikke automatisk at elevens rett til et godt psykososialt miljø ikke er oppfylt, sier utdanningsdirektør Grete Hovde Parr, som oppsummerer at skolene i Bærum generelt har fulgt opp jenta "i ekstremt stor grad".

– Hver gang jentas mor har varslet skolen om at noe ikke har vært bra har vi funnet dokumentasjon på at skolene har iverksatt tiltak umiddelbart. Men loven sier at det ikke holder å sette inn tiltak. Skoleledelsen skal varsles, fordi det er opp til dem å vurdere om det skal fattes enkeltvedtak. I enkelte situasjoner har ikke dette kravet blitt overholdt, sier Parr.

Hun påpeker at Fylkesmannen har lagt til grunn en streng tolkning av regelverket.

MER OM SAKEN:

Krav på godt miljø

Etter dødsfallet ble 13-åringens mor siktet for grov mishandling. Moren nekter straffskyld. Via sin advokat har mor tidligere uttalt at datteren ble grusomt mobbet på skolen. Og at mor har kjempet mot skolen, helsevesen, og søkt hjelp alle tenkelige steder uten å ha fått den hjelp hun trengte.

Ifølge rapporten kan Fylkesmannen ikke se at det er sannsynliggjort at den 13-årige jenta ble utsatt for langvarig mobbing/utestengelse på Gullhaug skole i 1-4. trinn, slik mor har hevdet i ettertid. Det bygger blant annet på de tilbakemeldingene mor og barn har gitt under utviklingssamtaler, og den kommunikasjon mor har hatt med lærer.

Likevel skulle Gullhaug skole ha fattet enkeltvedtak, både i 2. og 5. trinn, etter at mor kontaktet skolen med sine bekymringer for hvordan jenta hadde det.

LES OGSÅ: Bare moren til 13-åringen etterforskes

Sosiale medier vanskelig

På 5. trinn startet jenta på Lesterud skole. Ifølge rapporten fikk Lesterud skole tilbakemeldinger om at jenta ikke hadde det bra på skolen i 7. trinn, både gjennom elevsamtale, skjema og utviklingssamtale.

Etter dette gjennomførte skolen en rekke tiltak, anført av avdelingsleder mens rektor var orientert. Skolen fattet imidlertid aldri noe enkeltvedtak, og dette får Lesterud smekk for. Valdres-saken

"Slik Fylkesmannen har forstått det, er det episoden i slutten av 5. klasse og problematikken rundt sosiale medier i 7. klasse som medvirket til at elev N ikke hadde det bra hele tiden på Lesterud skole. Ut ifra det mor selv skriver, hadde imidlertid elev N også i denne tiden gode venner på skolen", står det i rapporten.

"Fylkesmannen vil for øvrig si seg enig med mor om at avdelingsleder har tatt tak i og fulgt opp saken godt, etter at hun høsten i 7. klasse fikk informasjon fra mor om at jenta ikke hadde det bra", står det videre.

LES OGSÅ: Leter etter stoppordre for behandling av avdød 13-åring

Tok bekymringer på alvor

I forkant av at jenta startet på Mølladammen skole på 8. trinn, ble klassene satt sammen etter hvilke elever mor ønsket at jenta skulle gå sammen med.

"Etter Fylkesmannens vurdering har Mølladammen tatt mors bekymringer på stort alvor, og de har tilrettelagt for en best mulig skolestart", heter det i rapporten.

LES OGSÅ: – Mors bekymringer ble tatt på stort alvor

Ifølge rapporten trivdes jenta godt på Mølladammen de første dagene. Likevel uttrykte mor bekymring over at enkeltelever hadde begynt ved skolen. Det skal også ha vært enkelte episoder, etter at andre elever kom inn i klasserommet.

Trengte nytt vedtak

I sum mener Fylkesmannen at jentas historikk, enkeltepisoder og mors bekymringer burde ført til at rektor skulle tatt stilling til om jenta hadde et godt skolemiljø - og fattet enkeltvedtak.

Mølladammen-rektoren mente på dette tidspunktet at det ikke var nødvendig med et nytt enkeltvedtak, all den tid Lesterud nylig hadde gjort det. Ifølge Fylkesmannen var det en for snever tolkning av regelverket.

23. september var den siste dagen 13-åringen gikk på Mølladammen. 23. oktober meldte mor flytting til Øystre Slidre kommune.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.