Skip to main content

38 boliger til flyktninger ved Valler

Neste høst skal 38 nye velferdsboliger stå klare i Solbergveien i Bærum. Anslått kostnad er 95 millioner kroner.

Bærum kommune kjøpte tomten av Akershus fylkeskommune i 2009 med tanke på å bygge boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Planen var å ha boligene ferdig i år, men Husbanken hadde ikke midler igjen til «tilskudd til utleieboliger» i 2015, og oppstarten ble dermed forskjøvet til i år.

Leilighetene blir liggende i lave blokker i to og tre etasjer, og vil fylle Husbankens krav til universell utforming. Målgruppen er flyktninger med introduksjonsoppfølging, tidligere bosatte enslige mindreårige flyktninger som etablerer seg i selvstendig bolig, og andre sosialt vanskeligstilte som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Husleien blir såkalt gjengs leie, noe som generelt skal ligge 10–15 prosent under vanlig markedsleie for tilsvarende boliger i Bærum.

– Kommunen har et stort behov for velferdsboliger, og dette vil løse behovet for en del mennesker, sier eiendomsdirektør Kristine Horne.

LES MER:

Asylsøkere har fått venneforening

Bondi får velkomstklasse for nye flyktninger

Satser på private vertsfamilier 

Bærum kommune har i dag 1.013 omsorgsboliger og 937 velferdsboliger. I en orientering fra rådmannen går det frem at behovet for særlig velferdsboliger er stort. Ikke minst har dette sammenheng med at kommunen skal bosette 265 flyktninger i år. 65 av dem vil være enslige mindreårige.

Når det gjelder omsorgsboliger, er situasjonen en annen for tiden. Dette er boliger til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjeneste. Målgruppen er eldre, utviklingshemmede og mennesker psykiske helseproblemer. 10 prosent av boligene er i dag ledige. Det forklarer rådmannen med at noen takker nei til boligtilbudet av flere grunner. Det kan være leilighetens beliggenhet eller størrelse som gjør at man heller foretrekker å vente på noe bedre.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.