Skip to main content

Kommunen skjerper rutinene etter Kathrine-sakene

VIL STYRKE SIKKERHETEN: -  Vi ser behovet for å styrke rettssikkerheten for beboere i våre institusjoner, sier Bovild Tjønn, kommunalsjef for pleie og omsorg i Bærum kommune.
VIL STYRKE SIKKERHETEN: - Vi ser behovet for å styrke rettssikkerheten for beboere i våre institusjoner, sier Bovild Tjønn, kommunalsjef for pleie og omsorg i Bærum kommune.

For å styrke rettssikkerheten til mennesker med utviklingshemming, har Bærum kommune nå nedsatt en egen arbeidsgruppe.

– Det er tre svært beklagelige hendelser som gjør at vi ser behovet for å styrke rettssikkerheten for beboere i våre institusjoner, uttaler Bovild Tjønn, kommunaldirektør for pleie og omsorg i Bærum kommune.

Nyheten om en egen «Nulltoleranse for vold»-gruppe i kommunal regi kommer samme dag som Budstikka publiserer en bred artikkel om nettopp de tre hendelsene kommunaldirektøren omtaler.

Politiet etterforsker hendelsene

Episodene dreier seg om at ansatte skal ha utøvd vold mot en utviklingshemmet beboer. De to første hendelsene, fra 2012 og 2014, er gransket av Fylkesmannen som kommer med krass kritikk av kommunens håndtering av sakene.

Den siste hendelsen fra i mai i år, er nå til behandling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det er familien til fornærmede som har rapportert til Fylkesmannen og anmeldt til Politiet, som har sakene til etterforskning.

Får krass kritikk for håndteringen

Kritikken fra Fylkesmannen går blant annet ut på at Bærum kommune har reagert for sent, både med å fjerne den ansatte fra stillingen sin og at de ikke anmeldte forholdene til Politiet. Dessuten for at de ikke informerte pårørende før det hadde gått syv måneder.

Når det gjelder episoden fra mai i år, har flere vitner varslet ledelsen om at den utviklingshemmede kvinnen ble slått gjentatte ganger med knyttet neve av en ansatt.

Kommunen har behandlet saken som en personalsak og landet på at det er snakk om en uheldig enkelthendelse, der den ansatte har utøvd såkalt "uakseptabel adferd". Medarbeideren er blitt omplassert og underlagt tett oppfølging, men jobber stadig med utviklingshemmede brukere.

LES OGSÅ: Én voldssak er én for mye

Vil gjennomgå voldsrutiner

Nå innrømmer kommunalsjefen at det er behov for å gjennomgå og tydeliggjøre kommunens rutiner for forebygging og reaksjon i tilfeller der det er mistanke om vold mot beboere.

Den nyopprettede gruppen skal jobbe med tiltak for å forebygge vold og overgrep, samt rutiner for reaksjon og anmeldelse.

– Våre beboere skal være trygge i sine boliger. Utøvelse av vold mot våre beboere er straffbar handling og skal håndteres som det, fastslår Bovild Tjønn.

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.