Skip to main content

Bølgene er som en tsunami langs Snarøya

STOR BØLGER: Når skipet seiler fra dypt til grunt vann, vil vannoverflaten først synke før den heves igjen. Motsatt vil vannoverflaten først stige når båten går fra grunt til dypt vann. FOTO: COLOR LINE

Der største Kielfergene lager bølger som tsunamier når de seiler ut og inn av fjorden.

Les flere artikler