Skip to main content

Ber om at forskriften for vannscootere oppheves

URETTFERDIG: Leder i Norges Vannscooterforbund, Lars Erik Bakke, mener Vannscooterforskriften legger urettferdig mange restriksjoner på kjøringen, og krever at lovverket oppheves slik at scootere og lignende kjøretøy likestilles med småbåter.

Vannscooterforskriften er så vanskelig å forholde seg til at den bør oppheves, mener særforbundet. Myndighetene er enige, og jobber med å forenkle reglene.

Les flere artikler