Lokker med miljøby på Avtjerna

VINTERBILDE: Illustrasjon av hvordan utbyggerne mener at det kan bli seende ut på stasjonen.

VINTERBILDE: Illustrasjon av hvordan utbyggerne mener at det kan bli seende ut på stasjonen.

Selvkjørende busser, egenproduksjon av energi og kollektiv-basert by.

DEL

Det var noe av det utbyggere på Avtjerna bruker for å prøve å gjøre utbygging på Avtjerna mer attraktiv.

Navnet er også endret – nå kalles utbyggingsprosjektet Sollihøgda plussby.

– Dette vil bli en by med 30.000 innbyggere og 15.000 arbeidsplasser, sier Kathrine Strøm, utviklingssjef i bærekraftig byutvikling i COWI.

Onsdag formiddag presenterte Grunneierforeningen på Avtjerna sine visjoner for det de mener kan bli en ny by på det 2.700 mål store arealet. Til sammenligning er hele Fornebu på 3.400 mål.

– Dette kan bli den første byen i Europa som produserer mer energi enn den bruker, sier hun.

LES OGSÅ: Mener det er gode muligheter for at ny togstasjon blir «gratis»

Vil ha folk på tog

Utfordringen for grunneierne er at det i øyeblikket ikke er planlagt noen togstasjon på Avtjerna på den nye Ringeriksbanen.

Grunneierne mener imidlertid at utbyggingen vil gi et solid trafikkgrunnlag for den nye togtraseen.

LES OGSÅ: Nå kommer Ringeriksbanen - men ikke perrongen

Slik ser de for seg togbruken:

  •  En kollektivandel på 75 prosent for reiser til og fra jobb.
  •  Det betyr i tilfelle 2.500 daglige jobbreiser med tog til Oslo.
  •  Dette vil i snitt gi 278 passasjerer på hvert tog, fordelt på ni tog mellom klokken 07.00 og 09.00.

En viktig del av planene er lite biltrafikk i Sollihøgda plussby.

– Det skal være like enkelt, om ikke enklere, å bruke en bil fra bilpoolen enn å ha egen bil og garasje. Det skal være bortimot bilfrie gater i boligområdene, sier hun.

Varer til byen skal lastebilene levere til terminaler i utkanten av området, og videre vareleveranser skal skje med sykkel eller små biler.

IDYLL I SKOGEN: Slik ser utbyggerne for seg ett av de nye områdene de planlegger på Avtjerna.

IDYLL I SKOGEN: Slik ser utbyggerne for seg ett av de nye områdene de planlegger på Avtjerna. Foto:

LES OGSÅ: Har kjøpt 500 mål på Avtjerna - risikerer at utbyggingen ryker

Leking i gata

– Vi ønsker å få med det beste fra både bygda og byen, med 12 nabolag med sin unike identitet, sier Strøm.

– Vi beveger oss i spennet tilsvarende det mellom St. Hanshaugen og Nordre Aker når det gjelder tetthet. Og vi skal gi gata tilbake til innbyggerne, slik at barna kan leke der, sier hun.

Det er ingen tvil om at en togstasjon på Avtjerna er svært viktig for å få gjennomført utbyggingsplanene. Nylig presenterte utbyggerne en COWI-rapport.

– Det vil ikke koste noe mer å bygge Ringeriksbanen over bakken med stasjon på Rustan, enn en trasé med en lang tunnel fra Sandvika til Sundvolden, sa Hans Jacob Låhne i Avtjerna Grunneierforening på grunnlag av rapporten.

Artikkeltags