Optimismen øker: – Et viktig skritt mot togstasjon på Avtjerna

ENIGE: Stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Hårek Elvenes og Hans Andreas Limi vil utrede jernbanestasjon på Avtjerna.

ENIGE: Stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Hårek Elvenes og Hans Andreas Limi vil utrede jernbanestasjon på Avtjerna. Foto:

De borgerlige partiene innfrir løftet om å få med Avtjerna i Nasjonal Transportplan. – Et viktig skritt mot togstasjon, mener varaordfører Ole Kristian Udnes (H).

DEL

Avtjerna ligger sørøst for Sollihøgda, og er et ubebygd skogsområde som er satt av til å være et fremtidig utbyggingsområde i Bærum. Per i dag planlegges imidlertid den nye Ringeriksbanen uten stasjon på Avtjerna, og det kan sparke beina under hele utbyggingen.

– Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mener at man i forbindelse med utvikling av Ringeriksbanen skal vurdere å etablere en stasjon på Avtjerna, står det i innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Den ble avgitt mandag. I regjeringens forslag til NTP var ikke Avtjerna tatt med.

LES OGSÅ: Har kjøpt 500 mål på Avtjerna - risikerer at utbyggingen ryker

– Veldig positive nyheter

Det øker optimismen på ordførerens kontor i Bærum.

– Dette er veldig positive nyheter. Det er statsråden som fatter den endelige avgjørelsen om planprogrammet, men komiteen anmoder om det samme som Bærum kommune har gjort. Det er et godt signal, mener varaordfører Udnes.

– Har du tro på at det nå kommer en stasjon?

– Ja, jeg lever i troen og er optimist inntil siste dag. Dette er et viktig skritt, sier han.

Udnes forteller at kommunen har jobbet mye opp mot stortingsrepresentanter og departementet for å få vurdert en stasjon på Avtjerna.

LES OGSÅ: Ringeriksbanen må stenges i årevis for å bygge stasjon på Avtjerna

Fornøyd grunneier

Hans Jacob Låhne representerer Sollihøgda Eiendom, som har brukt 73 millioner kroner til å kjøpe 490 mål på Avtjerna.

– Jeg tror at vi får en stasjon der, fordi det er det som gir mening. Og jeg tror ikke at det koster noe særlig mer å bygge en stasjon i dagen på Avtjerna. Det blir helt meningsløst å ikke ha befolkning langs denne jernbaneaksen, slik det er rundt alle andre jernbaneakser, sier han.

Låhne mener at formannskapet i Bærum enstemmig gikk inn for stasjon var viktig.

– Det blir 200 prosent flere passasjerer på Ringeriksbanen med en stasjon på Avtjerna, hevder han.

– Og det er spennende for dere som utbygger?

– Ja, og vi jobber nå med hvordan dette området skal bygges ut. Jeg tror at det er veldig liv laga for Avtjerna, sier Låhne.

I Venstre er det ulike syn. Fylkespartiet mener det ikke er behov for noen Avtjerna-stasjon.

LES MAGASINREPORTASJE: Nå kommer Ringeriksbanen - men ikke perrongen

Artikkeltags