Fylkesrådmannen er skeptisk til Avtjerna

ELLER VAR DET EN DRØM? Fylkesrådmannen gir lite støtte til Ole Kristian Udnes og Bærums planer om boligutbygging på Avtjerna.

ELLER VAR DET EN DRØM? Fylkesrådmannen gir lite støtte til Ole Kristian Udnes og Bærums planer om boligutbygging på Avtjerna. Foto:

Fylkesrådmannen mener at Avtjerna uansett ikke vil øke kollektivandelen, og ber Bærum heller bygge i Sandvika, på Lysaker og Bekkestua.

DEL

Det fremgår av fylkesrådmannens forslag til vedtak for tilleggsuttalelse om jernbanestasjonen ved Avtjerna. Saken skal opp i fylkestinget 27. mars.

– Jeg er overrasket over at Bærum kommunes uttalelse ikke tillegges noe vekt. Vi er fylkets største kommune og dette spørsmålet angår først og fremst Bærum kommune. Jeg er litt skuffet over at vi ikke når frem, påpeker varaordfører Ole Kristian Udnes i Bærum kommune.

– Dette håper jeg fylkestinget snur når de skal behandle saken og støtte Bærum kommunes uttalelse der vi anmoder om at en dagsone over Avtjerna utredes, sier Udnes.

Uttalelsen fra Bærum ble vedtatt i januar.

LES OGSÅ: – Vi er midt i en prosess

– Vil ikke bidra

«Uavhengig av om det blir anlagt stasjon eller ikke, mener Akershus fylkeskommune en stor utbygging i Avtjerna-området ikke vil bidra til å nå det felles målet om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel, jf. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus», står det i forslaget.

– Fylkesrådmannen mener at en Avtjerna-utbygging ikke er i tråd med regional plan for areal og transport. Da vil jeg peke på at tog er kollektivtransport, sier Udnes.

– Men fylkesrådmannen mener at selv med tog så vil ikke en Avtjerna-utbygging bidra til målene?

– Jeg mener at man må se på dette spørsmålet på lang sikt, i et 100-årsperspektiv. Det kan godt vise seg at i et så langt perspektiv så er det riktig å anlegg et stort boligområde på Avtjerna. Da må man ikke ha avskåret muligheten til å betjene dette området med for eksempel tog, mener Udnes.

Fylkesordfører Anette Solli (H) fra Rykkinn ønsker ikke å si noe om forslaget foreløpig.

– Vi skal ha gruppemøte om det på mandag, så jeg vil avvente behandlingen i gruppen vår før jeg flagger noe, sier hun.

– Forslaget er ikke akkurat positivt for Avtjerna?

– Det er ingen tvil om at dette er synet som administrasjonen har, sier hun.

– Hva mener du personlig om stasjon på Avtjerna?

– Jeg tror at jeg skal ha det som er gruppens mening om dette, sier hun.

Artikkeltags