Årets valg er over, og det er positivt at valgdeltagelsen i Bærum er over deltagelsen på nasjonalt nivå med 68,6 prosent sammenlignet med 62,4 prosent nasjonalt.

Likevel innebærer valgdeltagelsen i Bærum at hele 31,4 prosent av de som kunne stemme, ikke gjorde det.

Det betyr at nesten en tredel av voksne mennesker i Bærum av ulike årsaker ikke valgte å dra til valglokalet for å delta i lokaldemokratiet vårt.

Det er svært synd, når lokalvalget i likhet med stortingsvalget utgjør en stor forskjell for livet og hverdagen til hver enkelt innbygger.

Uavhengig av partitilhørighet er manglende engasjement, tillit og tro på demokratiet en utfordring vi ikke kan se vekk fra.

I årene fremover vil det kreve en innsats fra oss alle for å få deltagelsen til å gå opp, her i Bærum og i resten av landet.

Les også

Jeg velger å ikke velge

Den innsatsen håper jeg enda flere vil ta del i, og jeg ønsker selv å begynne her med å liste opp noen årsaker til 2023 bør bli det siste året du som valgte å bli hjemme, velger å gjøre det samme igjen:

  1. Når du stemmer, har du mulighet til å påvirke din egen hverdag og fremtid. Valg påvirker din økonomi, ditt nabolag, dine arbeidsforhold og mye mer. Nesten alt du møter i livet er på en eller annen måte påvirket av politiske beslutninger.
  2. Når du stemmer, har du mulighet til å utgjøre en forskjell for andre menneskers liv.
  3. Når du stemmer, bidrar til du til å normalisere at stemmeretten er noe man bruker.
  4. Når du ikke stemmer, teller stemmen til dem du er uenig med mer.
  5. Milliarder av mennesker i dag lever i land uten reell stemmerett. Flere av disse dør i kampen for å kunne gi seg selv og andre mulighet til å stemme. Mange av dem ville gitt sitt liv for en sjanse til å delta i et demokrati som det vi har i Norge. Det er ikke noe å kimse av.
  6. Det finnes interne og eksterne krefter som ønsker å svekke demokratiet vårt. Dette kan være alt fra ekstremister i Norge til utenlandske aktører som arbeider på vegne av diktaturer. Når du stemmer, er du i de aller fleste tilfeller med på å motvirke slike krefter.
  7. Om du vil levere en proteststemme, har du mulighet til å stemme blankt. Det er også en tydeligere protest enn å bli hjemme, fordi det viser at du er villig til å delta, men samtidig si fra om at du ikke er fornøyd med tingenes tilstand.
  8. Du er med på å opprettholde demokratiet som gir deg en iboende mulighet til å være med på å forme samfunnet. Det samme demokratiet vi aldri kan ta for gitt!