Ifølge utbyggingsavtalen kommunen har inngått med utbyggerne på Vestre Billingstad, har kommunen opsjon på kjøp av boliger til unge voksne med funksjonsnedsettelser. Nå er opsjonen utløst, og kommunen har inngått et samarbeid med utbygger JM.

Selskapet er ansvarlige for området Bergerløkka, og her planlegges det nå åtte slike boliger pluss en base med heldøgns bemanning. Målgruppen er unge voksne med behov for oppfølgingstjenester, og som ønsker å eie egen bolig.

Husbanken har innvilget 13,2 millioner i investeringstilskudd, som blir trukket fra den opprinnelige kjøpesummen. Dette kommer de unge boligkjøperne til gode. Den endelige kjøpesummen blir mellom 1,7 og 2,3 millioner for den enkelte, avhengig av størrelse. Leilighetene er mellom 48 og 62 kvadrat.

MER OM UTBYGGINGEN:

Her må barndomshjemmet til Lars vike for nytt nærsenter 

Byggestart på Vestre Billingstad med ordføreren i gravemaskin 

Kommunen vurderer om det skal opprettes et eget borettslag eller om boligene skal inngå i sameiet med de andre seksjonene. Kommunen skal ha gjenkjøpsrett dersom en av eierne vil selge, og rett til å peke ut ny kjøper. Basen skal eies og drives av kommunen.

Feltet Bergerløkka ligger helt sør på Vestre Billingstad med kort vei til nærsenter og andre servicetilbud.