En kjent industrimann, direktør Atle Bye, født 11. august 1928 døde 9. september 2022 i en alder av 94 år. Bisettelsen fant sted fra Haslum krematorium 16. september.

Bye var født på Lundamo i Melhus kommune i Trøndelag. Han hadde senere sine barneår på Reitstøa i Singsås før han kom til Trondheim og tok examen artium ved Trondheim Katedralskole. Her utviste han stor aktivitet, lærte seg å spille fiolin og ble medlem av Studentersamfundets orkester. Samtidig var han en aktiv og talentfull friidrettsmann med særlig anlegg for 10-kamp. Et ekstra år på handelsgymnasiet førte ham til Handelshøyskolen i Bergen. Her var han styreformann i studentforeningen før han gikk ut med glimrende karakterer og rett over i industrien.

Yrkeskarrieren startet Bye i Aanonsen Fabrikker som direksjonssekretær i 1953 og han ble senere administrerende direktør fra 1960 til 1966. Deretter gikk han over til Norcem-gruppen som administrerende direktør for Siporex Ytong. I tre år var han direktør i Norsk Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd, hvoretter ferden gikk videre til Uddeholm Stål AS og Ahlsell Norge AS.

Den brede erfaring Bye hadde skaffet seg gjorde han vel kvalifisert til i 1984 å overta stillingen som direktør i Svensk-Norsk Industrifond. Samarbeid mellom bedrifter over kjølen var noe han hadde ivret svært for og gikk inn for oppgaven med iver og glød, til tross for noe sviktende interesse fra politikerne som hadde opprettet fondet.

Atle Bye gikk av med pensjon i 1993 etter å ha etablert og finansiert 120 svensk-norske industriallianser. For sitt arbeid ble han i 1994 utnevnt til Riddare af Kgl Nordstjärnaorden av H.M Kong Carl XVI Gustaf.

Atle Bye fikk mange år som pensjonist og deltok blant annet med liv og lyst i Bærum Seniorkor. Han gledet seg over familiens vekst og fremgang og sammen med sin kone Annemor, som også var fra Singsås, hadde han gode dager på hytta ved Hultsjøen og på landstedet i Sandefjord. For familien var han en bauta som øste av sin rike erfaring og kjærlighet. For venner og bekjente blir paret husket for sin store gjestfrihet og smittende trønderske humør.

Atle Bye sovnet stille inn på aldershjem i Bærum etter en tids sykdom.

Anders Bagøien