Slik skal elvene prege sentrum i Asker og Sandvika

SANDVIKA: I høst starter byggingen av elvepromenaden mellom Kadettangen og Løkketangen. Målet er et pulserende liv hele året. ILLUSTRASJON: DRONNINGA LANDSKAP

SANDVIKA: I høst starter byggingen av elvepromenaden mellom Kadettangen og Løkketangen. Målet er et pulserende liv hele året. ILLUSTRASJON: DRONNINGA LANDSKAP

Askerelva skal løftes ut av sin anonyme tilværelse når Føyka-Elvely bygges ut. Og i Sandvika blir elvepromenaden forlenget.

DEL

Askers store byutviklingsprosjekt Føyka-Elvely handler om mye mer enn størrelsen på fotballstadionet. En viktig del av prosjektet blir å integrere Askerelva i bymiljøet. Også Drengsrudbekken skal åpnes, der den i dag ligger i rør.

– Det blir så fint, sier Marit H. Meyer og Anne Hilde Røsvik.

De to politikerne fra henholdsvis Venstre og Miljøpartiet de Grønne sitter i bygningsrådet, som behandlet områdeplanen for Føyka-Elvely forrige uke. Men selv om de i hovedsak er begeistret for planens forslag om å gjøre både Askerelva og Drengsrudbekken mer tilgjengelig, er de bekymret for at endringene blir for drastiske slik at de biologiske mangfoldet blir skadelidende. Derfor la de frem flere forslag som skal sikre elven mot for store inngrep, og fikk med seg flertallet på det.

– Planen legger stor vekt på elven og det biologiske mangfoldet. Derfor er det viktig at man ikke fjerner verdifull vegetasjon eller endrer elveløpet, sier Marit H. Meyer.

DEBATT: Fremtiden for Føyka 

Elvemuslinger

Askerelva og Sandvikselva

Askerelva renner gjennom store deler av kommunen. Den har sitt utspring i nærheten av Mikkelsbonn i Vestmarka, renner via Semsvannet, Asker sentrum og Bondivann. Der skifter den navn til Blakstadelva, som renner ut i sjøen i Blakstadbukta.

Samlet fallhøyde er 145 meter.

Drengsrudbekken kommer inn i Askerelva fra vest ved Føyka. Den er delvis lagt i rør i dag.

Sandvikselva er nederste del av det omfattende Sandviksvassdraget. Elva dannes ved sammenløpet av Lomma og Isielva ved Vøyenenga. Derfra renner den ut i sjøen i Sandvika 4,5 km lenger ned.

Sett i forhold til vannmengden, er elven en av de rikeste laks- og ørretelvene i landet.

– Kantvegetasjonen er viktig beskyttelse for elven og livet i den. Her er den utrydningstruede elvemuslingen, som lever i symbiose med ørret. Det er et viktig samspill mellom vegetasjon, elvemusling, fisk, insekter og fugler, legger Røsvik til.

I en fagrapport fra Rambøll frarådes kommunen å flytte elveløpet og hugge trærne helt ned til vannkanten.

«Dette er et fysisk inngrep i elven, og vil ha store konsekvenser for både det konkret berørte området og nedstrøms», heter det i rapporten.

LES OGSÅ: Protester mot boligblokker ved Askerelva 

Elvepromenade

I løpet av høsten begynner byggingen av den nye 450 meter lange elvepromenaden langs Sandvikselva fra Rigmorbrygga frem til Løkketangen. Noen få meter ved Kinoveibroen må du en tur på land for å komme videre.

Dette vedtok bygningsrådet

Da bygningsrådet behandlet områdeplanen for Føyka-Elvely forrige uke, fikk Venstre og MDG gjennom flere forslag som gjelder Askerelva.

  • Askerelva beholdes i sitt nåværende løp på strekningen mellom Gamle Drammensvei og Kirkeveien. Mot stemmene fra Knut Auke (Frp) og Linda Medalen (H).
  • Eksisterende vegetasjon i elvebredden langs Askerelva og Drengs­rudbekken, der den i dag ikke ligger i rør, skal bevares, og restaureres der den nå er skadet. Vindfall som ikke utgjør en fare bevares. Vedtatt mot stemmene til Knut Auke (Frp), Linda Medalen (H) og Kay Arne Sørensen (H).
  • Skjøtselsplan for elva skal være utarbeidet før broene eller annet arbeid som berører elva påbegynnes.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Bygningsrådet vedtok også enstemmig å fjerne forslag om å lage såkalte terskler, som demmer opp vannet og lager kulper i elva. Det gjelder ikke Drengsrudbekken, der det er planlagt et basseng ved dagens kunstgressbane.

– Den nye bryggen vil bli koblet på eksisterende elvepromenade på Kadettangen. Første etappe vil gå frem til Kinoveibroen før den fortsetter opp til Løkketangen. Det blir vanskelig å komme under broen før den blir bygget om, så akkurat forbi den blir det en midlertidig løsning, sier kommunaldirektør Johan Steffensen i Bærum kommune.

LES MER: Sommeren 2019 kan du svinse rundt her 

155 millioner

I forrige uke presenterte han planen for politikerne i utvalget for miljø, idrett og kultur.

Politikerne ga grønt lys til å bruke 155 millioner på den nye promenaden som vil være en viktig satsing i forbindelse med fornying av Sandvika sentrum.

Målet er at elvepromenaden skal være et trygt og hyggelig rekreasjonsområde for alle brukergrupper, både på dagtid og kveldstid til alle årstider.

Kinoveibroen vil trolig bli revet en gang i fremtiden. På sikt kan broen bli erstattet av en noe større bro som kan bli et landemerke for Sandvika.

– Mye skjer i Sandvika nå. Vi ønsker å vente med broen til mye annet er ferdig, slik at vi kan se alt i en sammenheng. Tanken er at broen skal bli et smykke for byen og vi vil bruke tid på det. Det blir nok ikke av de billigste broene vi ønsker å sette opp, sier Wøhni til politikerne.

MER OM SANDVIKA-UTBYGGINGEN: Politikerne er splittet om Sandvika 

Artikkeltags