«Turgåere og hestefolk i full krangel om stibruk i Vollen», skrev Budstikka sist uke.

Ryttere i Vollen-området fikk da det glatte lag fordi de bruker stier og tråkk til rideturer – med det resultat at stiene blir gjørmete og hullete.

Ellen Damhaug Scheel er generalsekretær i Norges Rytterforbund. Hun synes det er trist at det krangles om bruk av marka og turområder.

– Marka bør ha plass for alle som ønsker å benytte den, sier Scheel, som poengterer at ryttere og hester har like stor rett til å ferdes i utmark som turgåere.

– Dette reguleres gjennom allemannsretten. Det følger av Friluftslovens paragraf 2 der det nevnes at ridende må holde seg nettopp på stier og veier, sier Scheel.

LES MER:

Turgåere steiler over hauger med hestemøkk

Vil stramme opp slepphendte ryttere

Hun er imidlertid rask med å understreke:

– Alle plikter å ta hensyn til hverandre uansett om det er syklister, gående, langrennsløpere, hundeeiere eller ryttere. Alle må ferdes med varsomhet og ta hensyn til vær og vind og andre brukere av marka.

Gamle rideveier

– Vær og vind; burde da ryttere droppe å ri på turstier når det har regnet mye?

– Ja, i slike tilfeller plikter ryttere å ta hensyn, og kanskje vurdere å ri et annet sted. Men den samme plikten har alle andre som ferdes i utmark, f.eks. syklister. Å vise hensyn vil i dette tilfellet si å la naturen drenere seg ferdig og tørke opp i fred. Men det tror jeg mange ryttere også gjør, sier Ellen Damhaug Scheel, som selv er bosatt i Sandvika.

Scheel poengterer videre at hesten hører hjemme i utmark, og at det er god dyrevelferd – og ikke minst tryggere – å ri på stier og småveier istedenfor langs sterkt trafikkert vei.

– Det er verdt å tenke på at flere av traseene det krangles om, opprinnelig ble etablert for transport med hest.

Forsoningsmøte mandag

For Vollens del ble debatten, på sosiale medier, så amper at velleder Knut Førsund valgte å kalle inn velrepresentanter og hestefolket til et slags forsoningsmøte. Møtet skulle egentlig vært denne uken, men er utsatt til førstkommende mandag.

– Jeg er sikker på at vi kan diskutere oss frem til gode regler og retningslinjer som begge partene kan leve godt med, har Knut Førsund tidligere understreket overfor Budstikka.

Asker Turlag, som vedlikeholder og merker en del av de aktuelle stiene, har ikke besvart Budstikka henvendelse.