Drøftelsene mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre om å få på plass et forpliktende politisk samarbeid i Asker er derfor redusert til tre partier.

– Venstre gikk til valg på en offensiv miljø- og klimapolitikk. For oss var det avgjørende at dette også kom til uttrykk i avtalen. Når Høyre avviste å ta dette inn som et overordnet mål for det politiske samarbeidet, må vi ta konsekvensene av det, sier leder Jostein F Tellnes.

– Leit, sier Conradi

– Jeg synes dette er leit, og personlig hatt et ønske om et bredt samarbeid, sier ordfører Lene Conradi om bruddet.

Hun fremholder at de tre øvrige partiene vil ferdigforhandle et borgerlig verdidokument  fredag.

Conradi peker på at budsjettet er utgangspunktet for dokumentet, men at det også er plass for noen viktige lokale saker, som E18.

– Venstre ønsket en enda bredere plattform, men da ville de andre partiene også ha med andre saker. Det ble for krevende å få til slik at alle partiene kunne stå inne for politikken, sier Conradi.

LES OGSÅ: Nytt fjes i Asker-politikken

Ønsket sentrum – Høyre

Han har sittet i forhandlingsutvalget sammen med Marit H. Meyer og Ingvild T. Vevatne fra Venstre.

Etter valget ønsket Venstre i utgangspunkt et samarbeid mellom sentrumspartiene og Høyre, men Høyre ville ha med flere borgerlige partier.

– Vi synes det er synd at vi ikke klarte å bli enige om en avtale med et klimamål. Vi er fornøyde med at vi fikk inn sosialpolitiske mål i teksten, men for Venstres del trengte vi også ett klimapolitiske mål for at vi skal kunne stille oss bak avtalen, sier Tellnes.

Venstres standpunkt underveis i hele forhandlingsløpet har vært at Stortingets klimaforlik må reflekteres i en forpliktende politisk avtale.

LES MER: – Slank E18 og kjør flere tog til Asker

Gjorde et godt valg

Venstre fikk 8 prosent av stemmene i Asker, en fremgang på ett prosentpoeng. De ble dermed det tredje største partiet, og større enn Frp.

– Betyr dette bruddet at dere vil få gjennomslag for mer klimapolitikk?

– Vi har et stort håp om gjennomslag, siden vi vil jobbe for å være godt representert i formannskapet, komiteer og i bygningsrådet. Det var viktig for oss å få med at Asker skal være en klimapolitisk foregangskommune. Det fikk vi de ikke med på, sier Tellnes.

– Hva er de viktigste tiltakene for å være nettopp det?

– Det handler om transport, bedre sykkelveier, mer tog, flere ladestasjoner for elbiler og bedre fremkommelighet for buss. Oppvarming av bygg, for eksempel at utbygging av Føyka skulle skje som grønn byutvikling, sier venstrelederen.

LES MER: Conradi vil ha storkoallisjon