Ved brukes til både oppvarming og hygge. Men, ved som ikke brenner godt kan være både irriterende og brannfarlig:

– Fuktig ved kan bli angrepet av sopp, bli grå og ser ikke så fin ut. I tillegg vil den være vanskelig å få fyr på, og den vil gi mye dårligere varmeeffekt enn tørr ved, sier Lars Gjerald.

Han er arbeidsleder ved Bergmarksetra, og har 17 års erfaring med vedproduksjon.

– Man må også vite at fuktig ved avgir mer tjære når den brennes, noe som ikke er bra for hverken ildstedet eller pipen, og kan bidra til at man får pipebrann, sier han videre.

Ett til to års tørking

Ved i salg kan ifølge norsk standard inneholde opp til tjue prosent fuktighet. Gjerald måler veden ved bruk av en fuktmåler som settes i enden av treveden.  Viser den mindre enn tyve prosent fuktighet kan den selges.

– Bjørk, som de fleste vil ha, tørker vi i ett år. Men noen fyrer også med hardved, altså ask, eik eller rogn, og der beregner vi to års tørketid, sier Lars Gjerald.

På Bergsmarksetra, ikke langt fra Solli, benytter bruket seg av naturtørking. Det vil si at veden tørkes ute med mye luft, under to lag presenninger.

 

Slik tester du vedkvaliteten selv

Ikke alle er i besittelse av avansert målerutstyr for å sjekke om veden man kjøper er tørr og fin. I videoen øverst i saken kan man få noen enkle tips om hvordan man selv kan sjekke om veden er tørr:

– Man kan kjenne litt på treveden. Tørr ved veier mindre. I tillegg vil man med litt trening kunne kjenne det på veden at den virker tørr. Men det beste tipset er å slå to kubber mot hverandre. Tørr ved har en mye større klang enn våt ved, som har en klonk lyd over seg.

– Med litt trening kan man unngå de dårligste kjøpene, sier Lars Gjerald.