– Men har kommunen overhodet tatt hensyn til boligens standard? En takstmann var innom i tre minutter i mars og målte leiligheten til 43 kvadratmeter, jeg hadde ikke ventet et slikt prishopp, sier Richardsen.

Siden 2006 har den uføretrygdede 66-åringen hatt kommunal leilighet i Idunns vei ved Risenga svømmehall. Han ble tilkjent kommunal bolig fordi han etter en alvorlig hodeskade i 1986 har spesielle boligbehov av varlig karakter. Han har altså en langtidsleie, og har betalt 4.000 kroner i husleie per måned. Etter takstmannens besøk har Richardsen fått brev fra kommunen om at husleien har steget til 6.450 kroner.

– Takstmannen kan ikke ha tatt hensyn til at dette er en gammel brakke kommunen i sin tid kjøpte fra en entreprenør etter et byggeprosjekt. Boligen er så dårlig isolert at jeg bruker 1.200 kroner i måneden på å holde 43 kvadratmeter varme. Det er så dårlig lydisolert at jeg kan følge med på naboenes samtaler. Jeg har snakket med andre leietagere hos kommunen som har fått samme husleie, men det er i isolerte blokker med varmekabler på badet i leiligheter på 60 kvadratmeter, forteller Richardsen.

Gjengs leie:

Omtrent 200 kommunale boliger i Asker får fra 1. mai «gjengs leie». For 180 av dem betyr det husleieøkning.

Det er et gammelt kommunestyrevedtak fra 2011 som nå slår ut for beboerne i kommunale boliger.

Gjengs leie innebærer at den kommunale leien skal gjenspeile et gjennomsnitt av markedsprisen, og er blitt gradvis innført i de 900 kommunale boligene i Asker når de tidligere leietagerne har flyttet ut.

Gjennomsnittlig har husleiene økt med 30 prosent for leietagerne som har fått beregnet ny husleie.

De 200 som nå får gjengs leie, er langtidsleietagere som har bodd i leilighetene siden vedtaket i 2011.

20 leietagere har faktisk fått lavere husleie.

 

– Hvordan kan du bo slik?

– Jeg er ikke noen snobb, og trenger ikke noe luksus. Jeg vil heller ha en rimelig bolig. Men at dette skal være gjengs leie må være rav ruskende feil. Hør her, sier Richardsen og tramper i kjøkkengulvet så det klirrer i glassene inne i stuen.

– Når jeg bruker vaskemaskinen dirrer hele leiligheten, sier han.

Kan anke

– Det er fullt mulig å anke dersom man har grunner til å tro at leien er satt for høyt, sier eiendomsdirektør Ragnar Slaastad Studsrød i Asker kommune.

 

– Hvordan har dere funnet «gjengs leie»?

– Vi har leid inn eksterne takstmenn som skal ha tatt hensyn til kvadratmeter, området leiligheten ligger i og standarden på dem.

– Har dere fått mange klager siden varselet ble sendt ut 1. mars?

– Vi har fått ti skriftlige klager, noen går på at leien er satt for høyt, andre på at den nye leien blir for tung ut fra leietagerens økonomi. Alle vil få svar, hvorvidt de skal anke prisen, eller om de bør søke bostøtte.

LES MER:

Brakke på 17 kvm til 17.000 kr i måneden

Får ikke leid ut kontorkompleks – vil bygge boliger