Parafin bannlyses – kommunen får biospørsmål

PARAFIN: Fra 2020 blir det forbudt å varme opp boliger med fossilt brensel, som parafin.

PARAFIN: Fra 2020 blir det forbudt å varme opp boliger med fossilt brensel, som parafin. Foto:

En beboer mener det er rimelig at Asker kommune opplyser ham om bruk av biofyringsolje istedenfor parafin.

DEL

«Vi ber om kommunens uttalelse, og om det er vesentlige motforestillinger mot en konvertering fra fossilolje til biofyringsolje», skriver en beboer på Bondi i et brev til kommunen.

Mannen uttrykker i brevet usikkerhet om hans Jøtul-brenner for parafin kan brukes fra 2020, når det blir forbudt å varme opp boliger med fossilt brensel, som fyringsolje og parafin.

Bjørn Nordby i kommunalteknisk avdeling i Asker kommune forteller at det av og til kommer inn henvendelser som dette. For dem med et relativt moderne og velfungerende fyringsanlegg, vil biofyringsolje eller bioparafin være et aktuelt alternativ, men med visse forbehold, ifølge Nordby.

– Brenneren må modifiseres, og oljetanken bør renses. Dessuten må man passe på å bruke en bioolje som tåler kulden godt, sier Nordby.

Ca. 1.800 tanker

Han sier likevel at løpet nok er kjørt for en god del eldre fyringsanlegg.

– I en god del tilfeller vil det nok bli så dyrt å oppgradere at valget er enkelt. Dessuten er jo prisene på fyringsolje ganske varierende, og det bør også tas med i betraktningen, sier Nordby, som poengterer at mange vil være tjent med å investere i energibesparende tiltak og andre oppvarmingsløsninger.

I Asker er det rundt 1.800 private fyringsanlegg som bruker fyringsolje eller parafin. Nordby anslår at 15-20 prosent av disse anleggene kan være egnet for bio-bruk.

– Men det er et grovt anslag, understreker Nordby.

LES MER:

Slik vil Hafslund løse familiens strømtrøbbel 

Kvittet seg med oljefyren – nektes nok strøm til å varme opp huset 

Derfor blir det sjeldnere pipebranner

Artikkeltags