Skip to main content

Lover å høre på alle i planlegging av kjempeutbygging i Asker

MANGE MED MENING: Et stort antall naboer og velforeninger, grunneiere, natur- og kulturminneforkjempere er engasjert og har meninger om storutbyggingen av Høn-Landås-jordene og Fusdalskogen. Om lag 40 tilhørere møtte opp da planprogrammet for områdereguleringen ble behandlet i bygningsrådet onsdag kveld.

Folk og bedrifter loves «utvidet medvirkning» når jordvernet må vike for Askers største utbyggingsprosjekt på 50 år.

Les flere artikler