Skip to main content

Kan gå mot millionsmell for Røyken

MINUS: Rådmann i Røyken kommune Per Morstad har lite lystige budsjettall å komme med, de peker mot et driftsunderskudd.

Røyken kommune kan få et resultat som er 33,3 millioner kroner dårligere enn budsjettert med seg inn i Nye Asker kommune.

Røyken kommunes økonomi har forverret seg i løpet av våren 2019, og er verre enn på mange år, melder Røyken og Hurums Avis (RHA). Prognoser etter fire måneders drift viser et negativt avvik på 33,3 millioner kroner i forhold til budsjett. Det var på sist møte i formannskapet i Røyken kommune de dårligere tallene ble presentert.

Ifølge handlingsregelen de tre kommunene, Asker, Røyken og Hurum er enige om, skal de oppnå et driftsresultat på 1,75 prosent i 2019. Røyken har budsjettert med et driftsresultat på 1,8 prosent som betyr et overskudd på 28,8 millioner kroner.

Men nå har overskridelser spesielt innen barnevern og i helse- og omsorgssektoren endret det bildet, slik at prognosen viser en budsjettsvikt på 33,3 millioner kroner. Med andre ord kan Røyken ta med seg et negativt driftsresultat på netto 4,5 millioner kroner inn i Nye Asker.

Store sprik i økonomien mellom Asker, Røyken og Hurum

Dyrere barnevern og helse

RHA skriver at Røykenhuset har økonomiske utfordringer knyttet til barnevernet med et beregnet økt forbruk på 11,6 millioner kroner. Bråset bo- og omsorgssenter har også et merforbruk, det er stipulert til 10,6 millioner kroner.

Rådmannen i Røyken presiserte overfor politikerne at han anser situasjon som alvorlig.

– Der hvor virksomheter har mulighet til å bidra til at kommunens resultat bedres, uten at det går på bekostning av tjenestene, vil det bli gjort, sier rådmannen.

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.