Skip to main content

Høn-Landås-området avsatt til boliger: Plansjef mener matjord må ofres

DISSE JORDENE RYKER: Det er, grovt sett, området nordøst for Asker rådhus som skal bebygges.

Asker kommunes kommuneplansjef Tor Arne Midtbø er krystallklar på at jordvernet må vike for utviklingen av Høn-Landås-området.

– Naboer er redd dere ikke har den planleggingskapasiteten som skal til for å holde utbyggere i ørene?

– Vi har kapasitet og kompetanse til å styre en så viktig utvidelse av sentrum som Landås-Høn er. Vi lager rammene i henhold til plan- og bygningsloven. Vi skal sørge for høringsprosesser som gir naboer, fagmyndigheter og andre rikelig mulighet til å si sin mening. Til slutt skal den endelige planen godkjennes av bygningsråd og kommunestyre, sier Midtbø.

Og fremholder: – Et sentrums-nært areal som ligger midt mellom to jernbanestasjoner, er nettopp et areal som politikere på alle nivåer sier skal prioriteres til boligbygging. Slike steder må bygges tett og utnyttes godt om vi skal klare for å skaffe boliger i gangavstand til sentrum og kollektivknutepunkt, sier Tor Arne Midtbø.

BUDSTIKKA MENER: Viktig boligfelt for Asker

Jorder mot bolig

Midtbø understreker at tett ved knutepunktene må jordvernet vike, andre steder går jordvernet foran behovet for utbygging.

 

TILLIT: Leder av Askers bygningsråd, Nina Ekren Holmen, har tillit til administrasjonen og at Høn-Landås-utbyggingen er i trygge hender, blant andre hos plansjef Tor Arne Midtbø og resten av administrasjonen. Samtidig lover hun at alle skal bli hørt i forbindelse med utbyggingen.

Midtbø forsikrer at det nye boligområdet vil bli tilpasset terreng og miljøet rundt. Høn-Landås-området er pekt ut til å gi rundt 1.200 nye boliger i Askers ferskeste kommuneplan, men det kan bli langt flere.

Fusdalskogen, som også tas med i den nye områdeplanen, vil kunne gi plass til ytterligere 200 boliger.

LESERINNLEGG: Boligbygging i ubalanse i Asker

Samles rundt sentrum

Frem til 2035 skal det komme 5.000 nye boliger rundt Asker sentrum. De aller fleste er tenkt bygget ved kollektivknutepunktene, der det er mulig å gå eller sykle til toget. Plansjefen lover at kommunen vil sørge for at de nye boligene får sol, lys og grøntarealer.

– Og boligene skal bygges med tanke på flere befolkningsgrupper. Hovedsakelig blokker, men også rekkehus og noen eneboliger, sier han.

Utbyggingen på Høn-Landås:

– Vi har stor grad av tillit til planadministrasjonen og at de har kapasitet og er dyktige, sier leder av Askers bygningsråd, Nina Ekren Holmen (H).

LES OGSÅ: Asker-politikere fikk Dikemark-runde

Samtidig tar hun naboers bekymring på største alvor.

– Vi har alt hatt kontakt, og de skal få presentere sine interesser i forbindelse med befaring vi skal ha, og i behandlingen av saken. Noe som skal skje i god tid før endelig vedtak, lover hun.

LES OGSÅ: Utvidelse av sentrum mot Høn

– Bygg først tettere i sentrum

Asker Venstre ser helst at mer av dagens sentrum, slik som Føyka, kan fortettes og bygges ut før dyrkbar mark.

I sitt partiprogram understreker Venstre at de ønsker et levedyktig landbruk og et aktivt jordvern. Partiets representant i kommunestyre og bygningsråd, Marit Helen Meyer, innser likevel at de store jordene på Landås-Høn vil bli bebygget.

– Men vi skulle ønsket oss en prioritert rekkefølge, som gjorde at vi fortettet i det sentrum vi har, slik som Føyka, sier hun.

 

SKEPTISK: Noe motvillig innser Asker Venstre og Marit Helen Meyer at Høn-Landås-jordene må ofres.

Og legger til:

– Det er et sykdomstegn når markedet får velge å bruke matjord til å bygge kostbare leiligheter med resepsjon og kaffeservering, samtidig som våre ungdommer ligger i sovepose utenfor meglerkontorene for å komme seg inn på boligmarkedet.

Hun erkjenner at det for Venstre er problematisk å bygge ned matjord som på Landås-Høn.

– Men skal det gjøres, så må det i det minste være for å løse våre lokale samfunnsutfordringer, mener Meyer.

Føringene er klare i en regional plan for areal og transport som fylkespolitikerne vedtok i desember i 2015.

LES OGSÅ: Vil bygge boliger med egen resepsjon og kaffeservering

– For få små boliger

Meyer mener kommunen likevel lar markedet styre rekkefølgen og tempoet i utbyggingene, som betyr at Landås trolig blir realisert før utbygging av Asker sentrum.

– Asker har for få små boenheter, da må vi se tydeligere vilkår om boligsammensetning ved store utbygginger som Landås. Å bygge sentrumsnært og i gangavstand til kollektivknutepunkt støtter vi. Men slike indrefileter må brukes slik at det bygges for dem som faktisk skal pendle og som trenger innpass på boligmarkedet. Nye boliger må bygges til en pris som gjør det mulig å skaffe seg for folk med normale inntekter, understreker Marit Helen Meyer i Asker Venstre.

Les flere artikler