Skip to main content

Her kan det komme over 1.000 boliger: Krever at matjord sikres

SETT MOT SØRVEST: Bildet viser Hønsjordene, som trolig vil bli det siste området som «ryker» om Asker kommune får gjennom planene om å bygge ut området Høn og Landås med boliger. På motsatt side av E18 sees bebyggelsen på Undelstad.

Verdifull matjord fra Høn og Landås må kunne brukes et annet sted lokalt, krever Asker Sp.

Les flere artikler