– Vi kjenner ikke til noen konkrete planer om sykkelhotell i Heggedal, sier Asker kommunes samferdselsplanlegger Toril Skovli.

Det er over ett år siden Stortinget bevilget 2 millioner kroner til sykkelhotell i Heggedal, men det har ikke skjedd noe ennå.

Spleiselag

– Vi venter fortsatt på en bestilling fra Jernbanedirektoratet og har ennå ikke fått overført noen penger. Det betyr ikke at vi ha skrinlagt planene eller ønsket om å få til noe. Men det er noen tekniske utfordringer angående plassering, samt finansiering. Et sykkelhotell koster mer enn 2 millioner kroner, og vi ser på fylkeskommunen som aktuell samarbeidspartner. Der står saken, sier Kristin Paus som er kommunikasjonsdirektør i Bane Nor eiendom.

I Akershus fylke er det så langt ingenting på gang hva gjelder sykkelhotell i Heggedal. Det bekrefter Jon-Terje Bekken i samferdselsavdelingen.

– Dette er vel statlige midler som Bane Nor håndterer, sier han.

LES OGSÅ: El-bilene har gratis parkering - syklistene får parkeringsavgift

Rimelige alternativ

Kommunestyrerepresentant Jostein Tellnes (V) har fulgt opp saken. Han har undersøkt hos flere leverandører av enklere sykkelhotell, og mener det ikke trenger å koste mange millioner.

– Vi i Venstre mener Bane Nor bør se etter mindre kostbare løsninger for sykkelhotell på Heggedal stasjon. Det bør være mulig å få til noe bra innenfor de 2 millionene som er avsatt til sykkelhotell. Det er mange som har dyrere sykler etter hvert og som trenger et trygt alternativ for å sette fra seg sykkelen, sier Tellnes. Han legger til at flere lokalstasjoner som Gullhella og Vakås også bør ha sykkelhotell.

– Kanskje kan Bane Nor her finne en løsning som egner seg også ved flere mindre stasjoner og som kan realiseres uten at det koster flerfoldige millioner.

LES OGSÅ: Her kommer nye sykkelhotell

To nye i Bærum

Sykkelhotellet i Asker hadde først en kostnad på 4,2 millioner, men Asker kommune ønsket seg to etasjer og supplerte med 5,2 millioner. I Bærum bygges det sykkelhotell både på Kolsås og Østerås i tilknytning til T-banen, og de koster drøye 4 millioner kroner hver. Halvparten er bevilget fra Miljødirektoratet, mens kommunen selv betaler resten.

– Det er fint at politikerne følger opp saken, for her i Asker er vi enige om at Heggedal må være det neste til å få sykkelhotell, sier Toril Skovli.

Askers sykkelplan

Asker kommune ble i 2010 utnevnt til sykkelby og har dermed forpliktet seg til å gjennomføre tiltak for å gjøre det enklere å være syklist i Asker.

«Temaplan sykkel 2018-2030» ligger ute til høring på kommunens hjemmesider.

Hovedmålet er å oppnå en sykkelandel på 8 prosent innen 2026, og 12 prosent innen 20130.

I dag ligger sykkelandelen på 3 prosent, det samme som i Bærum.

37 prosent svarer at de aldri sykler.

Av dem som sykler, sykler 32 prosent kun 1–2 ganger i uken.

Gjennomsnittlig avstand for sykkelreiser i kommunen er 5,6 kilometer.

Syklistene svarer at hovedgrunnen til at de sykler er helseeffekten.

Kilde: Temaplan sykkel 2018–20130