Oppvask etter skolesprekk på over 80 mill.

Innrømmer feil: – Vi har gjort feil, og det har andre også, forklarte rådmann Lars Bjerke til ordfører Lene Conradi og resten av formannskapet tirsdag kveld. FOTO: EVA GROVEN

Innrømmer feil: – Vi har gjort feil, og det har andre også, forklarte rådmann Lars Bjerke til ordfører Lene Conradi og resten av formannskapet tirsdag kveld. FOTO: EVA GROVEN

Et samlet formannskap beklaget budsjettoverskridelsene for Heggedal skole. Og mye av skylden har de selv.

DEL

Tirsdag kveld orienterte rådmann Lars Bjerke formannskapet om den store budsjettoverskridelsen for nye Heggedal skole. Med en sprekk på til sammen 84 millioner kroner er det ifølge rådmannen den største overskridelsen de har hatt i kommunen. Rådmannen har forklart overskridelsene med blant annet dårlig prosjektstyring og endringer som ble gjort underveis.

– Dette overskygger gleden av en veldig fin skole, sa Marianne Riis Rasmussen (Ap). I Budstikkas papirutgave sier både Riis Rasmussen og ordfører Lene Conradi at de som politikere må ta en del av ansvaret for at prosjektet ble endret underveis.

Heggedal et unntak

– Vi er ikke tilfredse med overskridelsene ved Heggedal skole. De store prosjektene har de senere årene gått i balanse eller under budsjett som Nesøya skole, Gullhella omsorgsboliger, Borgenbråten omsorgsboliger og nye Holmen svømmehall, men Heggedal skole er altså unntaket vi beklager, sier ordfører Lene Conradi.

LES OGSÅ: Byggingen av Heggedal skole sprakk med 84 mill.

STARTET SOM REHABILITERING: Det var ikke helt meningen opprinnelig at Heggedal skole skulle bygges ny. Men ny ble den – og 84 millioner kroner – nesten 30 prosent – dyrere enn forutsatt: Overskridelsene kom etter at Asker kommune hadde bestemt seg for å bygge mer nøkternt.

STARTET SOM REHABILITERING: Det var ikke helt meningen opprinnelig at Heggedal skole skulle bygges ny. Men ny ble den – og 84 millioner kroner – nesten 30 prosent – dyrere enn forutsatt: Overskridelsene kom etter at Asker kommune hadde bestemt seg for å bygge mer nøkternt. Foto:

– I 2012 viste du til et nytt rapporteringssystem som skulle sikre at politikerne kan følge opp prosjekter bedre. Du sa også at administrasjonens kompetanse innen planlegging var blitt styrket. Nå sier rådmannen angående Heggedal at planleggingen ikke var god nok, som en av grunnene til budsjettsprekken. Har politisk ledelse fremdeles ikke tilfredsstillende styring over prosjektene?

– Formannskapet har vært holdt løpende orientert om utfordringene. Jeg vil ikke si at politisk ledelse mangler styring over prosjektene. Overskridelsene i denne saken har flere ulike årsaker, herunder at prosjektet har vært endret underveis. Det må vi være med å ta vår del av ansvaret for, sier Conradi.

Uten opposisjonshatt

Også Marianne Riis Rasmussen (Ap) er med å ta ansvar for det gale som skjedde.

– Jeg kan ikke ta på meg opposisjonshatten og kritisere andre i dette tilfellet. Vi har alle vært med å gjøre skolen til det det er i dag, Vi var alle klar over at den kom til å bli dyrere fordi vi la inn ønsker om flerbrukshall blant annet, som er veldig viktig for Heggedal som område. Samtidig må man følge nøye med så pengene blir brukt på riktig måte. Prosjektstyring er alfa og omega. Med de erfaringene vi har, burde vi være godt rustet til å kjøre et godt prosjekt på Landøya, sier Marianne Riis Rasmussen.

LES OGSÅ: Heggedal skole sterkt forsinket

Nøktern standard

I desember 2015 tok Venstre og Arbeiderpartiet et oppgjør med den høye standarden på kommunale bygg i Asker, og etterlyste billigere prosjekter. Bakgrunnen var kommunens store lånegjeld. I høst vedtok formannskapet at det skal utvikles en enhetlig standard for formålsbygg som skoler og institusjoner. Hensikten er å redusere kostnadene og sikre mot ubehagelige overraskelser underveis i prosessen.

– Dette er noe vi ser frem til. Vi må se om vi bygger på en måte som gjør det så dyrt, om vi har for høye krav til standard. Derfor vi har foreslått å se på rimeligere måter å bygge på. Vi skal sørge for at Risenga skole ikke får den samme problematikken. Og Landøya er muligens et lettere prosjekt, sier Riis Rasmussen.

Når budsjettet skal revideres til våren, må politikerne finne en må å dekke de 45 ekstra millionene på.

Trodde én sprekk var nok

– Det er svært alvorlig med 45 millioner kroner i ekstra kostnader. Særlig fordi rådmannen for litt over et år siden opplyste at det var meget realistisk å holde seg innenfor kostnadsrammen. Da var den allerede økt med 39 millioner. Her er det åpenbart mye å lære. Det vil føre til enda økt lånebelastning på kommunen, og det blir vanskelig å holde oss til de økonomiske handlingsreglene vi har, sier Jostein Tellnes (V).

– Jeg er forferdelig skuffet. Her raser det 84 millioner kroner ut, mens vi sitter og krangler om 50.000 i handlingsprogrammet, sa Kristin Bjelke (MDG) i formannskapet.

LES OGSÅ: Ønsker velkommen til helt ny skole

Ekstern gransking

Formannskapet støttet rådmannens forslag om å få en ekstern evaluering av hele prosessen.

– Budsjettoverskridelsene ved Heggedal skole er sterkt beklagelig. Dette vil ikke medføre endringer i kommunens fremtidige investeringsprogram som berører innbyggerne. Vi vil nå ha fokus på å følge opp den eksterne evalueringsrapporten for Heggedal skole som rådmannen har tatt initiativ til, og når den kommer til behandling være opptatt av konkret læring og forbedring, sier Lene Conradi.

Artikkeltags