Skip to main content

Demper utålmodige politikere i betent skolesak

UTÅLMODIGE: Det er tverrpolitisk enighet om at det haster med tiltak på Borgen og Hagaløkka skole for å bedre integreringen i området og på skolen, her er ordfører Lene Conradi (H) og opposisjonsleder Ivar H. Kristensen (Ap) i skjønn forening om tiltak som trengs. FOTO: ANETTE ANDRESEN

Rådmann Lars Bjerke heller kaldt vann i blodet til utålmodige Asker-politikere i Hagaløkka saken.

Formannskapet i Asker har bedt om oppheving av fritt skolevalg, flytting av mottaksklassen og endringer av skolekretser for å få en bedre integrert Hagaløkka skole.

– Disse tiltakene kan ikke tre i kraft til neste skoleår, men må vente til høsten i 2016, er beskjeden Bjerke nå gir i sitt saksfremlegg til formannskapet.

Derimot kan innføringen av realfagsatsingen skje allerede fra høsten 2015, trøster han politikerne.

  • LES OGSÅ: Politikere direkte inn i Borgen-prosjekt

Bjerke foreslår også en utredning om å bygge en helt ny skole i Borgen-området for å slå sammen Hagaløkka og Rønningen skole.

Mottaksklassen

De folkevalgte i Asker har gått inn for å flytte velkomstklassen for elever uten tilstrekkelig norskkunnskaper til en annen skole for å dempe overvekten av minoritetsspråklige elever på Hagaløkka.

Dette tiltaket foreslår Bjerke legges dødt fordi det er viktig å holde mottaksklassen samlet slik at kommunen kan ha et godt fagmiljø. Et samlet velkomstklasse er også minst kostbar.

  • LES MER: For et bedre Borgen

Fortsatt elevflukt

For neste skoleår har allerede de foresatt for 14 elever søkt seg over til andre skoler. Halvparten av disse er minoritetsspråklige elever. Fordi Asker har vedtatt fritt skolevalg må forskriften endres og et slik vedtak vil ikke gjelde før opptaket i 2016. Det må dessuten gjelde hele Asker kommune av hensyn til likebehandling, skriver rådmannen.

- Det er på ingen måte noe forsøk på å forsinke politikerne ønsker om tiltak, men vi må følge lovpålagte prosedyrer, og skolevalgene gjøres innen 1. mars, så derfor forsinkelsen, sier Bjerke til Budstikka.

Skolekretser

Kommunestyret skal behandle alle skolegrensene i Asker og da kan grensene på Borgen også flyttes for å senke andelen minoritetsspråklige elever på Hagaløkka. Det må også vente til høsten 2016, og Bjerke advarer mot å flytte elever som allerede er etablert på Hagaløkka.

Realfagsatsing

Asker kommune har allerede satt av penger som kan brukes til utstyr og ombygging som trengs for å gjøre Hagaløkka til en realfagsskole. I handlingsplanen er det satt av fem millioner kroner til

Både foreldre og ansatte er opptatt av å bedre skolens omdømme, og et vedtak om å gjøre skolen til et pilotprosjekt for et realfagsløft vil være et betydelige tiltak. Det kan også settes i gang allerede til høsten, dersom regjeringen godtar kommunens søknad og Asker politikerne ønsker det, konkluderer rådmannen.

Ny skole

Lars Bjerke kaster også et nytt forslag inn i Borgenprosjektet, nemlig bygging av en ny barneskole som omfatter elevene fra dagens Hagaløkka og Rønningen skoler. Det vil ha flere positive konsekvenser, mener han. Men det må vurderes opp mot de andre planene for skoleutbygging i Asker.

Han foreslår derfor at det settes av 500.000 kroner til en utredning.

 

 

Les flere artikler