Raja har, i kjølvannet av Budstikkas omtale av sykkelulykkene mot Oslo, sendt skriftlig spørsmål til samferdelsesminister Ketil Solvik-Olsen.

«Hva vil statsråden gjøre for å øke trafikksikkerheten for syklister langs E18 vest for Oslo i påvente av ny sykkelvei og sykkelekspressvei som skal bygges som del av en fornyelse av E18?», står det i Rajas spørsmål.

Raja, som selv bodde en periode på Jong, er opptatt av at syklistene skal tas på alvor også mens «alle» venter på ny E18.

– Jeg er bevisst på den store andelensyklister som pendler langs denne strekningen. Syklistene her fortjener en enda bedre ekspressykkelvei, men i påvente av ny E18 kan ikke alt arbeid med sykkelsikkerhet settes på vent. Her er det stor ulykkesrisiko, og jeg er opptatt av å minimere denne risikoen for medsyklister. Derfor tar jeg dette opp med statsråden, sier Raja til Budstikka.

Abid Raja sitter på Stortinget for Venstre og er dessuten nyvalgt styremedlem i Norges Cykleforbund.

Vegvesen-ansvar

Det var i slutten av mars at lokalleder Jan Henrik Andresen skrev et krast brev til Solveig Schytz (V), leder for samferdselsutvalget i Akershus fylkeskommune. I brevet skrev Andresen blant annet: «Vi kan ikke sitte rolig og vente på at det smeller igjen» – før han listet opp tre spesielt farlige steder.

Solveig Schytz opplyser til Budstikka at hun har vært og sett på strekningen, og de tre kritiske punktene, sammen med Andresen.

– Statens vegvesen slår fast at alle de tre punktene og delstrekningene hører til sykkelruten langs E18, og at de dermed er et statlig ansvar. Det betyr at fylkeskommunen i utgangspunktet hverken har myndighet eller pengesekk til å gjøre tiltak på denne sykkeltraseen. Jeg kommer likevel til å undersøke videre hvordan fylkeskommunen kan bidra til økte trafikksikkerhet for syklister i dette området, sier Schytz.

LES MER:

Nå kan du plotte inn din irritasjonsvei

Syklist bragt til legevakten etter ulykke