Ruter foreslår fem nye rushtidsbommer

STAMPER: I Sandviksveien står trafikken tett i morgenrushet, og bussene som velger denne ruten blir stående i kø.FOTO: KARL BRAANAAS

STAMPER: I Sandviksveien står trafikken tett i morgenrushet, og bussene som velger denne ruten blir stående i kø.FOTO: KARL BRAANAAS

I Vollsveien, i Folangerveien, ved Kveldsroveien, i Gamle Ringeriksvei og på Fekjan. Her vil Ruter ha nye rushtidsbommer.

DEL

Les alt innhold på budstikka.no – bestill abonnement her

Klokken er 07.53 mandag morgen. Et titalls pendlere halvsover i setene når 160-bussen ruller ut fra Sandvika stasjon, inn i morgenrushet på vei mot Oslo sentrum.

Bak rattet sitter en skjerpet Ilir Dalladaku (52), som har kjørt buss i Bærum for Norgesbuss i snart 18 år.

– Å kjøre i rushet er stressende, innrømmer Ilir. Kø er regelen, ikke unntaket, forteller han.

– Og det blir bare mer og mer trafikk på veiene for hvert år.

NEDERST: SE KARTET OVER ALLE RUSHTIDSBOMMENE - OG LES HVA NABOENE SYNES

I stedet for å ta mot øst på Sandviksveien når han kommer ut av Folangertunnelen, tar han mot vest. Bussen unngår Lakseberget i den travleste tiden på morgenen, passasjerene som sogner til holdeplassene her anbefales å busse til Sandvika stasjon og tog derfra til byen.

– Vi har kjørt over Kjørbo i flere år selv om det er en omvei. Bussen rekker jo ikke rutetiden hvis vi skal stå i køen på Sandviksveien inn mot Oslo i rushet.  

STÅR STILLE: – Det er ingen ting jeg kan gjøre med køen, sier bussjåfør Ilir Dalladaku, her på 160-bussen fra Sandvika stasjon i morgenrushet. FOTO: KARL BRAANAAS

STÅR STILLE: – Det er ingen ting jeg kan gjøre med køen, sier bussjåfør Ilir Dalladaku, her på 160-bussen fra Sandvika stasjon i morgenrushet. FOTO: KARL BRAANAAS

14 rushtidsbommer i Bærum

Om Ruter får det som de vil kan han ta til venstre i rundkjøringen etter tunnelen i fremtiden. De har bedt om en rushtidsbom for trafikk østover i Sandviksveien.

Det samme har de gjort i Øygardveien. Bussene sliter i Gamle Ringeriksvei, fra krysset Gjønnesjordet-Øygardveien. Konsekvensen for bilistene vil være at de må kjøre Gjønnesjordet for å komme til Bekkestua.

På kollektivselskapets ønskeliste står også bom i Vollsveien, Gamle Drammensvei (ved Kveldsroveien) og Fekjan i Asker.

Bussene i kø

Ruter liker dårlig at busser må stampe i samme kø som bilene i Asker og Bærum.

Derfor er kollektivselskapet opptatt av at både kommuner og Statens vegvesen legger til rette for tiltak som gir bussene bedre fremkommelighet.

Det vil kunne gi en gevinst på mellom fem og 35 minutter kortere kjøretid på ulike linjer, avhengig av tid på døgnet og trafikksituasjonen, sammenlignet med dagens rutetabell.

Akershus fylkeskommune var rede til å forsøke med rushtidsbom i Fekjan i Asker.

Flertallet av politikerne i fylkestingets hovedutvalg for samferdsel ønsket at Statens vegvesen først måtte belyse hvilke konsekvenser bommen får for trafikken i området.

– Det er Ruters oppgave å beskrive hvor vi har dårlig fremkommelighet og hvor det trengs tiltak, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun.

LES OGSÅ:

Bråbrems for rushtidsbom på Fekjan

Vil stenge småveier med bom

I flere år har de klaget på at bussene forsinkes av køer på lokalveinettet i Asker og Bærum. Derfor ber de kommuner og Statens vegvesen legge til rette for tiltak som gir bussene bedre fremkommelighet. Per i dag er det 14 rushtidsbommer på småveier i Bærum.

– Det er veieier og arealmyndighet som avgjør tiltak, påpeker Bruun og presiserer at bom er bare en måte å sikre bedre fremkommelighet.

KØ MOT OSLO: Det er som regel sammenhengende kø på Sandviksveien østover i morgenrushet.

KØ MOT OSLO: Det er som regel sammenhengende kø på Sandviksveien østover i morgenrushet. Foto:

Fortvilte passasjerer

På det verste er bussen til Ilir Dalladaku blitt 25 minutter forsinket på grunn av nærmest stillestående kø. Da advarer han passasjerene over mikrofonen.

– Blir noen sinte?

– Det hender at fortvilte folk kommer frem til meg og forteller hvor travelt de har det, at de må rekke et tog eller et fly. Men det er jo ingen ting jeg kan gjøre med køen, sier Ilir.

– Hva synes du om Ruters ønske om å få rushtidsbom på Sandviksveien ved Folangerveien?

– Sannsynligvis vil det gi enda flere biler i køen på E18, men det vil nok gjøre det lettere for bussen å komme frem. Det klart beste hadde jo vært om flere tok bussen.

MORGENRUSH: For å unngå køen på Sandviksveien forbi Lakseberget mot Oslo, tar 160-bussen en omvei via Kjørbo.

MORGENRUSH: For å unngå køen på Sandviksveien forbi Lakseberget mot Oslo, tar 160-bussen en omvei via Kjørbo. Foto:

Etter avstikkeren over Kjørbo, sklir han inn på E18, der bilene står nesten stille i to felt over. I kollektivfeltet går det imidlertid unna frem til avkjøringen mot Blommenholm. Når Ilir har tikket seg av motorveien, er han tilbake på 160-bussens vante spor østover på Sandviksveien.

– Jeg gjør så godt jeg kan, jeg liker jobben min. Vi må bare det med ro. Og ta det som kommer, sier Ilir Dalladaku.

Artikkeltags