• Tips om en spesielt dårlig vei som Budstikka bør skrive om? Send oss en e-post!
  • Oppdatert fredag ettermiddag: I løpet av under to døgn er ca. 500 hull og/eller dårlige veier meldt inn i kartet over.

Budstikka lanserer nå en karttjeneste der du som leser kan plotte inn irriterende hull i asfalten – eller enkelt og greit dårlig vei som du mener bør fikses. Budstikka vil etter hvert presentere kartet for de asfalt-ansvarlige i kommunene.

Asker og Bærum kommuner opplyste i fjor til Budstikka at tilstanden på veiene jevnt over er for dårlig, og skulle ønsket at de hadde hatt anledning til å oppgradere mer.

Asker kommunes kommunaltekniske avdeling vetforeløpig ikke hvor mye penger som i år skal brukes på asfaltering og vedlikehold av kommunale veier. De siste årene har kun noen få kilometer med vei fått ny asfalt i løpet av sommersesongen. Samferdselskoordinator Mari Gabrielsen sier følgende, på generelt grunnlag:

– Behovet for ny asfalt og asfaltlapping er stort. Vi har et vedlikeholdsetterslep på kommunale veier som vi ikke får hentet inn med de budsjettene vi har i dag. Vi gleder oss likevel over en liten økning i årets pott til utbedring av kommunale veier, opplyser Gabrielsen.

I fjor ble det i Asker kommune brukt ca. 4,5 millioner på asfaltarbeid, inkludert grøfting og drenering. I tillegg ble det brukt ca. 1,5 millioner kroner på lapping av hull.

Og i samarbeid med Statens vegvesen ble det brukt ca. én million kroner på utbedring av gang- og sykkelveier, opplyser Gabrielsen.

LES MER: 

Klaget flere ganger på brøyting på sykkelveier – så falt han stygt

Her er maskinen som skal rydde vei for syklistene

Ny asfalt på noen veier

I Bærum kommune er tallene for i år langt mer konkrete.

– Det er satt av 900.000 kroner til lapping, og i tillegg er det en del grusveier vi skal fikse på. Vi havner nok på rundt én million kroner, sier overingeniør Kurt Bøystad i Bærum kommune.

 

Noen veier vil også få helt ny asfalt:

– Det er Rudsveien og Dønskiveien, fra Bærumsveien og til sykehuset.  Og så er det flere partier av gangveien i Gamle Lommedalsvei. Det er snakk om et par kilometer. Oppstarten blir i siste halvdel av mai, forteller Bøystad, som anslår at det skal brukes 5-6 millioner kroner på ny asfalt i år.

Både Bærum kommune og Asker kommune vurderer innmeldte tips om dårlige veier, men forbeholder seg retten til å vurdere dem på et helt objektivt grunnlag.

Budstikka skrev i fjor vår flere artikler om de dårlige veiene i Asker og Bærum. Da kom det frem at kommunene ikke aner når 4 av 10 veier sist ble asfaltert. De andre artiklene kan du lese her:

Disse kommunale veiene får ny asfalt

– Veien er så dårlig at lapping er meningsløst

– Veien blir bare verre og verre

Sjekk når din vei sist fikk ny asfalt

Feil på veier, parkering og gatelys kan også meldes inn her, via kommunenes egen meldetjeneste: Asker kommune og Bærum kommune.