BAKGRUNN: Hver dag møtes et tidligere par i retten for å avklare samvær med felles barn

Hvis meglingen ikke fører til en avtale og partene havner i retten, er det vanlig at de har med seg hver sin advokat.

De koster mye penger per time, hvor mye avhengig av advokatenes prisliste.

Går mange timer

I saker om samvær og bosted blir det ofte mange timer.

– I utgangspunktet er det slik i sivile saker at den som taper saken må betale saksomkostninger også for den andre. Noen ganger bærer partene sine egne kostnader hvis det har vært god grunn til å prøve saken, sier tingrettsdommer Kirsten Bleskestad.

Et annet forhold kan også gjøre økonomien veldig ulik for partene.

– Hvis den ene parten har fri rettshjelp, og den andre dårlig råd, så kan dette føles veldig urettferdig, sier dommerkollega Cecilie Walnum.

Anker høyner risikoen

Skulle sakene gå videre til lagmannsretten, er det enda større risiko for at den som taper tvisten kan bli sittende med alle advokatregningene.

Hvem som får mest ansvar for barnets omsorg får også betydning for det økonomiske oppgjøret mellom foreldrene i ettertid.

– Det er nok til tider et tema, men foreldrene fronter det sjelden. Noen vil nok søke å bruke økonomi for å «ta» den andre parten. Når jeg får spørsmål av en klient om økonomi, henviser jeg til Nav. Økonomi er deres område, sier advokat Peder Morset.

Ros til advokatene

Dommerne mener likevel advokatene i denne typen saker overveiende ikke er med på å høyne konfliktnivået.

– Advokatene er med på å få disse sakene inn på rett spor, også de ser ofte barna på en god måte, sier Bleskestad.

– Foreldrene skal vite at vi dommere er veldig opptatt av disse barna, selv om vi i mange tilfeller ikke ser dem direkte selv, avslutter tingrettsdommer Cecilie Walnum.