Venner av Bærum Sykehus (VBS) ønsker å starte slik skanning allerede i 2017. Metoden kalles PET/CT-skanning, og den mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsen som finnes i dag.

Den er svært nyttig innen kreftområdet, og er et meget godt verktøy for tidlig og presis diagnose også på andre områder.

Kostnaden for en PET/CT skanning er cirka 25 millioner kroner. I tillegg kommer tilpasning av bygg. Totale driftskostnader, inkludert personell, vil kunne dekkes ved refusjoner, egenandel og gjestepasienter.

– Det finnes i dag ingen slike tilbud i Vestre Viken HF. I vårt nærområde finnes det tilsvarende utstyr på Rikshospitalet og Radiumhospitalet, men kapasiteten er ikke nok til å dekke behovet, forteller Per Anders Owren i VBS.

LES MER:

Conradi og Hammer Krog kalles «slemme stesøstre»

Frykter dårligere kår for de små sykehusene i Vestre Viken 

Venneforeningen foreslår at det snarest anskaffes en PET-CT skanner til Bærum sykehus. Da vil hele Vestre Viken HF få dette tilbudet tidligere, mens sykehuset i Drammen bygges, og gi mulighet til å bygge opp kompetanse i drift av PET-CT til den kommer på plass i Drammen.

Dette er et utstyr som uansett ville kommet på Bærum sykehus etter hvert. Venneforeningen fremmer forslag om dette på Vestre Vikens til styremøte 9. mai.