Bærum kommune har søkt og fått 1 million kroner i tilskudd fra 2016-potten til prosjektet «Aktiv ferie 2016». Dette er det tjenestestedet ungdom og fritid som står bak.

Målsettingen med tiltaket er å bistå barn, unge og deres familier i områder berørt av fattigdomsproblematikk eller med stor andel minoritetsspråklige. De skal få muligheten til å delta i kultur-, frilufts- og ferieaktiviteter på lik linje med andre familier.

Håpet er at dette gir økt mestringsfølelse hos barna.

LES OGSÅ: Asker fikk penger også i fjor

Fjordcamp

– Det blir mange fjellturer. Og vi skal samarbeide med Oslofjordens friluftsråd om en fjordcamp, forteller daglig leder Erna Dyvesether ved Rykkinn fritidshus.

Sammen med Marie P aktivitetshus står Rykkinn fritidshus for brorparten av tilbudet til de unge.

– Aktivitetene våre er ikke bare for barn på Rykkinn. Vi har med unge fra for eksempel Lommedalen, Helset og Kolsås, understreker Dyvesether.

Turer til badelandet i Drammen er også blant aktivitetene. Og sommeraktiviteten avsluttes som regel med et besøk på fornøyelsesparken Tusenfryd.

Fritidssenteret forsøker å gi unge tilbud også i høstferien.

LES MER: «Middelklassen» er minst i Asker og Bærum

I fjor brukte Bærum 250.000 kroner på slike aktiviteter. Til sammen 1.887 personer var med.

Tiltak mot barnefattigdom

Regjeringen lanserte i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i fjor en strategi mot barnefattigdom.

Målet med strategien er å forebygge at fattigdom går i arv, og bedre livskvaliteten for norske barn i fattige familier.

I 2015 ble det bevilget 106 millioner kroner til ulike tiltak som kommunene kunne søke tilskudd fra.

I 2016 er tilskuddspottene ytterligere styrket, og utgjør nå om lag 164 millioner kroner.

Over 100 kommuner og 450 enkelttiltak fikk støtte i 2015.

Halvparten av midlene har gått til private og frivillige instanser.

Tilskuddsordningen gjør det mulig for flere barn og unge å delta i fritidsaktiviteter, og til å dra på ferie.

 

Blant tiltakene var International Summer Camp som gikk over tre-fire uker. Den ble gjennomført av utvekslingsstudenter fra Aiesec som jobbet frivillig. Campen brukte i all hovedsak nærområdene og fjorden til aktivitet, lek, moro, bading, løkkefotball, overnatting på øyer i fjorden.

Bærums-politikerne setter pris på at potten nå økes. Wenche Funderud Berg-Olsen (Frp) og Morten Skauge (H) lar ikke sjansen gå fra seg til å påpeke at bevilgningen kommer fra en Høyre- og Fremskrittsparti-regjering.

Faller utenfor

De to politikerne erkjenner at det fortsatt er familier som faller utenfor på grunn av dårlige levekår eller svak økonomi. Dette rammer barna. Bærums mål er å skape muligheter for alle.

Utfordringene er størst i enkelte innvandrermiljøer, og barn med innvandrerbakgrunn utgjør om lag halvparten av alle barn i økonomisk utsatte familier.

Forskjeller i levekår og inntekt henger også sammen med forskjeller i fysisk og psykisk helse.