Hun leste 73 bøker i sommer

12.652 sider har Claire Hauan (9) lest bare i sommer. Dermed vant hun lesekampanjen Sommerles i Asker – som ble en suksess.