Skip to main content

Ap vil arrangere bolig-lotteri i Asker

EN NY VEI INN? Asker Ap lanserer en alternativ veii for unge inn på boligmarkedet. Bildet viser en av blokkene Heggeodden i Heggedal.

Loddtrekning av billige boliger kan gi unge en snarvei inn på boligmarkedet, mener Anders Utne (Ap). Forslaget møter motbør i Høyre.

– Høyre står fjellstøtt på at det åpne markedet skal få leve sitt eget liv, og at det offentlige skal holde seg langt unna. Vi mener derimot at vi trenger en aktør på boligmarkedet med en annen agenda en ren profitt, sier Anders Utne, andrekandidat for Ap i Asker.

Han er bekymret for at unge i etableringsfasen og folk med «vanlige inntekter» ikke kommer seg inn i det lokale boligmarkedet på grunn av de høye prisene.

I andre kvartal i år var kvadratmeterprisen for en leilighet eller et rekkehus i Asker henholdsvis 41.400 og 36.000 kroner, ifølge Budstikkas boligbørs.

Ser til Sandnes

Ap-politikeren ser til landets hurtigst voksende kommune, Sandnes, for å finne en mulig løsning på problemet. Den såkalte Sandnesmodellen har åpnet for salg av boliger i kommunal regi til priser langt under markedspris (se faktaramme under).

– Her selges boligene med fastpris, som i snitt ligger 15–20 prosent under prisene i det åpne markedet. Dersom det er flere interessenter per bolig – som det som regel er – blir det avgjort med loddtrekning, forteller Utne.

Utne ønsker også å arrangere bolig-lotteri i kommunal regi, men får ikke med seg Høyre på laget.

Inntil videre kan dermed Utne skyte en hvit pinn etter hele opplegget. Ap-politikeren er likevel avmålt optimist.

– Vi må bare stå på og argumentere. Jeg føler i det minste at Jeg føler i det minste at administrasjonen delvis er på gli. Sandnesmodellen er nevnt som en av fem virkemidler i kommunens boligpolitiske strategi, sier Utne.

Han minner om at Sandnes styres av en heller kuriøs allianse mellom Ap og Frp.

– Det viser at modellen er spiselig selv for de argeste markedsliberalister, humrer han.

Dette er Sandnesmodellen: 

Vurderes i Bærum

En skal faktisk ikke lenger enn til Bærum for å se en langt mer positiv holdning til vestlandskommunens modell. I september 2014 vedtok formannskapet i Bærum enstemmig et forslag som sier:

«Det bør vurderes om kommunen skal innføre en politikk/strategi som gir rådmannen mulighet til å inngå strategiske samarbeidsavtaler med større utbyggere (jf. Sandnesmodellen)».

Men i Asker er Høyre mer avventende.

– Meningsløst

– Å invitere utbyggere til å konkurrere om tomtepris og byggekostnader synes jeg for så vidt er en god idé. Kommunen har allerede pekt ut større tomteområder i kommunal eie, som Heggedal, hvor det kan være aktuelt å forsøke noe slikt. Men forslaget om et eget tomteselskap kommer vi ikke til å støtte, sier Stein H. Annexstad (H), leder av bygningsrådet i Asker.

– Hovedgrunnen til at vi ikke støtter forslaget er at det ikke er nødvendig. Kommunen eier allerede store tomteområder og har en egen eiendomsavdeling i dag, sier Annexstad.

– Det oppstår et annet opplagt problem ved et eventuelt videresalg dersom kommunen har bidratt til at kjøpesummen var svært gunstig, legger han til.

Begrensninger

Anders Utne (Ap) påpeker at det ikke er snakk om subsidiering fra kommunens side.

Det er modellen som sådan som bidrar til at salgsprisene blir lavere enn i det kommersielle  markedet. Viktig er også at tomteselskapet bygger boliger som med hensyn til størrelse og standard er rettet mot unge førstegangsetablerere og folk med «vanlig» inntekt – som ansatte i helse- og omsorgssektoren. Den fordel som ligger i å få kjøpt bolig gjennom tomteselskapet søkes «rasjonert» gjennom  begrensningene i kjøpekontrakten - som minst tre års botid før salg eller utleie. sier han.

– Men hvis boligen selges etter tre år vil det trolig gi en gevinst uansett?

– Det får man håpe, og er ikke et argument mot modellen. Hensikten er jo å hjelpe flere inn i boligmarkedet og dette kan jo gjerne være første trinn som senere fører kjøper inn i det åpne, kommersielle markedet, sier han.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.