I både Asker og Bærum tar kommunen ansvar når mennesker som dør ikke har noen pårørende som kan sørge for gravferden. I Asker gjelder det én til fire personer i året, i Bærum to til seks personer.

– Tallet vil være økende i nye Asker. Det er viktig å ha ens praksis for slike gravferder, understreker Ragnar Sand Fuglum, som er direktør for kultur, teknikk og eiendom i Asker kommune.

Han vurder å innføre samme ordning som Bærum. De har en fast avtale for slike gravferder.

Bærum kommune er en av få i landet som har kommunal forvaltning av gravplassene etter gravferdslovens paragraf 23.

FIKK DU MED DEG? Kirkegårder utsatt for blomster-«plyndring» 

Refunderes av Nav

Bærum gjennomførte i 2016–2017 en anskaffelsesprosess for kommunal gravferd, som endte i en rammeavtale med ett byrå, gjeldende fra mai 2017 til 1. juni 2019, med mulighet for forlengelse totalt inntil fem år.

– I mange av tilfellene får vi dekket utgiftene fra boet etter hvert, eller refunderes av Nav, forklarer Kaia Gunby Berger, som er avdelingsleder i gravplassforvaltningen i Bærum kommune.

Hun opplyser at avtalen som utløper 1. juni, antagelig vil bli forlenget.