Det som provoserer elevene mest, er at udokumentert fravær i mer enn 10 prosent av timene kan gjøre at elever ikke får vurdering.

Elevrådsleder ved Asker vgs, Katrin Havnes (17), sier de nye fraværsreglene rammer enkeltelever, spesielt de svakeste.

– Dette går for eksempel ut over elever med psykiske lidelser og tar ikke høyde for at det er mye press på enkelte, med lekser, trening og jobb og krav om gode karakterer.

– Er ikke streik litt voldsomt?

– Vi vil uttrykke oss på denne måten for å underbygge hvor alvorlig vi synes dette er, sier styremedlem Hashir Hussain (18) i elevrådet på Asker vgs.

LES OGSÅ: Rektorer ønsker alternativer til dagens russefeiring 

Samles i Sandvika

Det er elevene på Dønski, Nadderud, Nesbru, Rosenvilde, Rud, Sandvika og Valler foruten Asker, som vil streike i morgen, onsdag.

– Det vil vare om lag to timer, men dette varierer fra skole til skole, forklarer Havnes.

De streikende elevene vil så samles ved Byscenen i Sandvika klokken 13. Der blir det appeller, debatt og musikkinnslag.

Elevene synes det er drøyt at man kan få stryk, hvis man eksempelvis er borte fra gym to ganger.

– For hvert eneste fravær må vi nå oppsøke lege. Det er ikke alltid man er i form til det, dessuten koster det penger. Vi føler vi elever ikke blir stolt på. De fleste er ærlige og er ikke borte uten en god grunn, sier Katrin Havnes.

LES MER: Nå kan hele familien løpe matte-maraton 

Regelen vil sette oss på prøve

Rektor Wenche Engen Hanevik på Asker videregående skole synes det er fint at elevene markerer standpunkt på denne måten.

– Vi vet ikke hvordan denne regelen vil ramme elever, men intensjonen er å forhindre skulk. Jeg ser at tiprosentregelen vil sette oss på en prøve. Vi må øve oss på å praktisere det nye regelverket, sier Engen Hanevik, og understreker at det er rom for å bruke skjønn når fraværet er knyttet til helse.

– Det blir benyttet skjønn i dag også, lærerne må vurdere om de har godt nok grunnlag for å sette riktig karakter, sier hun.

På Sandvika videregående møtte Katrin Havnes tillitsvalgte fra de andre streikende skolene i Asker og Bærum for en siste breafing før streiken i morgen.

Håpet på 50, men over 1100 ville høre ungdomsforedrag:

Her er elevenes fem viktigste argumenter:

1. Fraværsgrensen rammer de elevene med psykiske problemer som ikke klarer å si ifra, de har det vanskelig nok allerede om de ikke skal stryke i tillegg.

2. Hvis en elev overskrider 10 prosent fravær i et fag tidlig på året, vil denne eleven ikke ha noen motivasjon for å komme på skolen resten av året.

3. 10 prosent i ett enkelt fag er svært lite, for eksempel to økter i gym på et halvt år, og kan dermed overtredes ved en ren tilfeldighet.

4. Dokumentasjonskravet ved fravær vil skape et enormt byråkrati når alle norske elever må ha legeerklæring, eller erklæring fra annen sakkyndige hver gang de er syke. Leger og helsesøstre har bedre ting å gjøre enn å dokumentere at videregående elever er forkjølet.

5. Fraværsgrensen er et mistillitsforslag til både elever og lærere. Lærerne mister i stor grad muligheten til å utvise skjønn, og dermed har de ikke mulighet til å gi karakterer til de elevene som lærerne vet at fortjener en vurdering selv om de har mer enn 10 prosent fravær.

Fraværsgrensen i korte trekk

Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

Selv om en elev har mer enn 10 prosent fravær i et fag, kan han eller hun likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter om fraværet skyldes noen spesielle grunner som er nevnt under.

Eleven må dokumentere fraværet for å få det unntatt.

Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Bestemmelsen er tatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og forskrift til friskoleloven § 3-3 siste ledd.

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

 

LES OGSÅ: Håpet på 50, men over 1100 ville høre ungdomsforedrag: