Asker kommune ba de unge om råd. Her er svarene

KREATIVE: Elevene på Bondi skole ønsker blant annet en sykkelheis. Bak f.v. Philip Ellefsen, Emeli Lundstrøm, Anna Oline Brøske Danielsen, Lina Berg Møllersen, Telma Sagen Lande og Jacob Gjerp-Hansen. Foran: Cornelia Haavik Fuglaas og Tor Børge Fjeldly.

KREATIVE: Elevene på Bondi skole ønsker blant annet en sykkelheis. Bak f.v. Philip Ellefsen, Emeli Lundstrøm, Anna Oline Brøske Danielsen, Lina Berg Møllersen, Telma Sagen Lande og Jacob Gjerp-Hansen. Foran: Cornelia Haavik Fuglaas og Tor Børge Fjeldly. Foto:

Bondi-elevene vil gjerne ha både mobilspillet «Pokémon Sykkel» og sykkelheis. Men de har mest tro på det første.

DEL

En heis som frakter både deg og sykkelen opp bratte Asker-bakker? Det drømmer elever ved Bondi skole om.

– Det er vel de aller yngste elevene som vil ha sykkelheis. For de synes de mange bakkene her i området er slitsomme, sier Philip Ellefsen (11).

6.-klassingen på Bondi skole i Asker smiler litt av forslaget elevene har gitt kommunen.

– Det er vel ikke så veldig realistisk, innrømmer 11-åringen.

Men når kommunen først spør ...

LES OGSÅ:

Disse sykkelveiene skal saltes i vinter

Asker gruser Bærum i ny syklistmåling 

Pokémon på lyktestolper

Mer tro har han og elevrådet på forslaget om et mobilbasert sykkelspill à la Pokémon Go.

– Det var vi i 7A som kom med det forslaget. Pokémonene kan for eksempel være på lyktestolper i Asker. Jeg tror mange vil synes blir mer gøy å sykle med et sånt spill, sier Jacob Gjerp-Hansen (12).

Bondi-elevene har også en løsning på mulig fare ved å sykle og se på mobilskjermen samtidig.

– Man kan ha en holder på sykkelen der man plasserer mobiltelefonen. Jeg har sett at mange som sykler mens de spiller Pokémon Go har et sånn holder, påpeker Cornelia Haavik (13) i klasse 7B.

Asker som sykkelby

De unges kommunestyre har bedt elevrådene i Asker å vurdere hvilke tiltak de mener vil føre til mer bruk av sykkel blant barn og ungdom, både fysiske tiltak og kampanjer.

De unges kommunestyre i Asker har også bedt elevrådene å vurdere hvilke tiltak de mener vil fremme inkludering og fremkommelighet i Asker for alle uavhengig av funksjonsnivå.

Kriteriene for å bli sykkelby er at kommunen har en godkjent plan for det overordnede sykkelveinettet og at de er en aktiv deltager i prosjektet, også økonomisk. Kommunen forplikter seg til å gjennomføre tiltakene.

Asker er medlem av sykkelbynettverket. Det er et faglig nettverk for byer og tettsteder som ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle.

Alle elevene på Bondi skole har vært med på å utforme forslagene som De unges kommunestyre har bedt om i forbindelse med å gjøre Asker til en bedre sykkelkommune.

– Alle klassene har kommet med forslag, vi i elevrådet har satt opp listen, forteller Telma Sagen Lande (11) i klasse 7A, som selv sykler til skolen hver dag i sommerhalvåret.

– Det gjør nesten alle som får lov her på Bondi.

LES OGSÅ:

Kjører testvinter på Askers gang- og sykkelveier

Askers nyeste sykkelfelt: 1,6 syklist i timen 

Asker-elevenes forslag

 • Nett- eller appbasert sykkelkonkurranse mellom skolene i Asker: Hvilken skole sykler mest?
 • Mer strøing av sykkelveiene, som må feies raskt etter vinteren og oftere.
 • Kommunalt utlån av sykler og bysykkelordning som man har i Oslo.
 • Flere sykkelveier fra Heggedal til Vollen. Kan sykle til Yggeset for å lære om miljøet.
 • Gjerde mellom veien og sykkelveien.
 • Bygge flere sykkelbaner for eldre barn, slik den man har i Heggedal.
 • Få på plass flere sykkelstativer.
 • Plakater som minner barn og unge om viktigheten av å bruke sykkelhjelm.
 • Klistremerker på syklene som minner om at det er vanskelig for lastebilsjåfører å se syklister.
 • Premie for antall syklede kilometer, slik Skiforbundet har for skiaktivitet.
 • Lyskryss må få fortere grønt lys for fotgjengere og syklister.
 • Strø kun på halve fortauet om vinteren sånn at man kan bruke spark, sparkesykkel med ski og stumpeski.
 • Der hvor det finnes brede fortau kan de deles med felt for syklister.
 • Frivillige sykkelkurs.
 • Bedre belysning langs veiene.
 • Billigere sykler og dyrere biler.
 • Skolen og kommunen legge opp til flere sykkeldager/arrangementer.
 • Sykle i stedet for å bruke buss når klassen skal på turer som ikke er så langt unna.
 • Utvide muligheten for å sykle i skog og mark.
 • App som kan telle hvor langt man har syklet.
 • Flere veier på Borgen må få fortau som kan sykles på.
 • Bedre kantklipping for å gjøre kryss og utkjøringer mer oversiktlige.
 • Regulerte lyskryss bare for syklister.
 • Barna oppfordrer foreldrene til å sykle mer.
 • Lage sykkelklubb på klassetrinnet.
 • Mulighet for å leie elektriske sykler/tandemsykler.
 • Fartsgrensedag.
 • Bilfri dag i Asker, busser kan kjøre.
 • Flere sykler sammen.
 • Egen sykkelbane i rundkjøringer.
 • Skolen belønner de klassene som sykler mest med fristende premier som vil være mer motiverende enn bare «heder og ære».

Artikkeltags