Regjeringen har lagt frem forslag til endring av barnehageloven som har vært til høring i kommunene.

Det handler om å sette noen klare grenser for private aktører, og hvordan tilsynet kan bli bedre. Asker kommune har vært en pådriver for disse endringene, etter at Budstikka avdekket tvilsomme økonomiske disposisjoner i konsernet som blant annet drev Risenga barnehage.

LES OGSÅ: Ønsker mer tilsyn med barnehager

Kommunen åpnet tilsyn, og avdekket både avvik og brudd på barnehageloven. Fylkesmannen fulgte opp med flere pålegg. Kommunens problem var at de ikke fikk alle opplysningene de trengte i saken. Nå blir tilsynet et statlig ansvar, og barnehagene får plikt til å legge frem alle opplysninger.

Til barnas beste

Forslaget innebærer også et forbud mot å låne fra andre kilder enn finansforetak. Det vil hindre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling flyttes mellom ulike barnehageselskaper i et konsern. Rådmannen mener forbudet kan sikre at midlene brukes til barnas beste.

– Denne saken er rett og slett basert på våre kommentarer. Ved hjelp av Budstikka har Asker kommune oppnådd noe viktig i denne saken, sa Lars Bjerke. formannskapet støttet høringsuttalelsen.

– Det er bra at denne saken ble avdekket og at vi kan få slike forhold i barnehagene som vi ønsker, uavhengig av eierskap, sa Kari Sofie Bjørnsen (H).

Risenga barnehage har for øvrig fått nye eiere.