Asker skal være mulighetenes kommune, men er vi det for næringslivet?

En fersk undersøkelse fra NHO viser at både Asker og Bærum må forbedre seg.

Da NHO Viken spurte lokale medlemsbedrifter om hva det er viktigst at lokalpolitikerne prioriterer etter valget, var svaret:

1. Effektiv kommunal saksbehandling.

2. Møte næringslivets behov for kompetanse og

3. Kollektivtilbud (inkludert jernbane).

Godt veinett er også vesentlig med utbygging av E18 og E134.

Jeg har arbeidet med næringsutvikling i en rekke kommuner i Norge, og Innovasjon Norge har et program som heter «Næringsvennlig kommune».

Her settes næringslivets behov for effektive og forutsigbare saksbehandlingsprosesser høyt. Bedrifter trenger forutsigbarhet når de skal planlegge sine investeringer.

«Næringsvennlig kommune-metoden identifiserer hva som kan forbedres av egne prosesser i kommunen, slik at kommunen blir en ja-kommune når næringslivet vil investere og skape nye arbeidsplasser eller bygge nye boliger.

Jeg foreslår at Asker setter i gang med «Næringsvennlig kommune»-programmet til Innovasjon Norge etter valget.

Jeg vil prioritere dette i Høyres gruppe hvis jeg får tillit til å fortsette av velgerne.

Det er mange unge i Oslo som kan tenke seg å bo og jobbe i Asker, men som ikke har råd. Dette er en urovekkende utvikling når vi vet hvilke valg næringslivet kan ta for å posisjonere seg i kampen om de beste hodene.

Kunnskapsintensive bedrifter er ekstremt mobile, plutselig kan de flytte på seg. Det viktigste Asker kan gjøre for å demme opp for denne utviklingen, er å legge til rette for at boligutviklere bygger flere og rimeligere boliger for unge folk – samtidig som vi legger til rette for etablering av flere kortreiste arbeidsplasser rundt de ni lokalsentrene i kommunen.

Les også

Idretten skal være for alle

Høyre vil jobbe aktivt for at flere bedrifter etablerer seg i Asker gjennom god arealplanlegging og regulering og gjennom å styrke lokale næringsparker og næringsklynger.

Vi vil se næringspolitikken sammen med bolig- og samferdselspolitikken for å snu utpendlingen. Kortreiste arbeidsplasser er også bra for miljøet og folks trivsel.

Asker Høyre vil styrke arbeidslinjen og sikre at de som kan jobbe, får jobbe, og øke respekten for alle typer arbeid.

Vi må senke terskelen inn i arbeidslivet slik at flere får en (ny) sjanse. Dette vil vi samarbeide med næringslivet for å få til. Vi går til valg på:

  • en god utvikling i hele kommunen, og fokusere på de prioriterte vekstområdene
  • ha tilgjengelige ferdig regulerte næringstomter i hele kommunen
  • ha rask saksbehandling med dedikerte kommunale ressurser
  • etablere et forum for å styrke dialogen mellom næringsliv, politikere og kommunens administrasjon
  • jobbe målrettet med å tiltrekke kompetansearbeidsplasser samt hjelpe gründere/ entreprenører som ønsker å starte bedrift i kommunen
  • videreutvikle et næringsutviklingsfond for å skape flere lokale innovative og fremtidsrettede arbeidsplasser

Godt valg!