I kveld behandles ny kulturplan for Asker av kommunestyret. Et av ønskene fra kulturlivet og næringsliv er en ny kultursjef.

Et enstemmig styre i Asker kulturråd ønsker at Asker får en egen kultursjef, ifølge rådsleder Kjell Hustad.

– Alt som har med kultur å gjøre bør samles under en person. Det vil lette kulturrådets arbeid. Nå er det så mange aktører, servicetorget, kulturhuset og kulturskolen. Man blir sendt fra sted til sted uten å få svar, sier Hustad.

Han synes ikke dagens løsning med en direktør for Kultur, frivillighet og fritid, Teknikk og miljø er heldig.

– Det er problematisk at en person har ansvaret både for idrett, kultur og fritid. Det kan skape motsetninger mellom kultur og idrett. Når vi ser på utbygging av haller eller lokaler er det ingen tvil om at idretten har fått utfolde seg, mens kulturen har stått på stedet hvil, sier Hustad.

LES OGSÅ: – Lokale må få førsterett

Mangler koordinering

Nestleder i rådet, Thor Wessel Kleppan, mener man både har råd til kultursjef, og at dagens situasjon er forvirrende;

– Asker som er så stort med 60.000 innbyggere bør kunne ha en kultursjef. I dag er det mange aktører som tar hånd om kulturen. Den ene hånden vet ikke hva den andre gjør, sier nestleder i Asker kulturråd, sier han.

– Det ville vært en god del enklere om en person hadde ansvaret som kan samordne etatene og ha oversikt over hvilke kulturarenaer som finnes og som tilfredsstiller de krav som stilles, sier Kleppan.

– Samle trådene

Asker Sentrum AS ved leder Vibeke Glosli vil også ha en kultursjef på plass;

– Vi ønsker en kultursjef. En som kan samle trådene. For vi opplever at det er behov for bedre koordinasjon. Noen ganger kolliderer kulturaktiviteter fordi man ikke har snakket sammen på forhånd, sier hun.

LES OGSÅ: 80: Vibeke Glosli (45)

Asker Sentrum AS er et organ for handelsstanden og næringsdrivende. Glosli forteller at den står for de fleste av aktivitetene i utesentrum som blant annet Askerdager, Sommerdager, Det gode liv i Asker, Julegrantenningen og Moteshow med mer.

– I dag må vi forholde oss til mange for å få planlagt arrangementer. Det ville vært mye bedre hvis vi kunne gjort dette i samarbeid med en person – en kultursjef. Dessuten burde kultursjefen invitere til en møteplass hvert år der vi kunne planlegge et årshjul med aktiviteter. Men jeg vil for all del poengtere at jeg er glad for alt engasjementet som finnes i Asker. Det er bare det at vi ved å ha en kultursjef kan få det til enda bedre, Glosli.