Disse tjenestene krever kommunen skal leveres fra Asker politistasjon

Politikerne i Asker stiller klare krav til innholdet i tjenestene som skal leveres fra Asker politistasjon – spesielt i det forebyggende ungdomsarbeidet.