Disse tjenestene krever kommunen skal leveres fra Asker politistasjon

FULL STØTTE: Oddvar Igland (SP) fikk ordfører Lene Conradi og hele kommunestyret med på krav til nærpolitireformen. På Iglands forslag føyet Conradi også på ønsket om at det fortsatt blir politibåt i Sandvika.

FULL STØTTE: Oddvar Igland (SP) fikk ordfører Lene Conradi og hele kommunestyret med på krav til nærpolitireformen. På Iglands forslag føyet Conradi også på ønsket om at det fortsatt blir politibåt i Sandvika. Foto:

Politikerne i Asker stiller klare krav til innholdet i tjenestene som skal leveres fra Asker politistasjon – spesielt i det forebyggende ungdomsarbeidet.

DEL

I vedtaket klargjør Askers kommunestyre kravet om at nærpolitireformen skal gi det navnet indikerer – et nært politi.

– Med regjeringens uttrykte ambisjoner om at dette skal være en nærpolitireform, må vi kunne forvente en ytterligere styrking av det gode nærpolitiet vi i dag mener vi har i Asker, sier Oddvar Igland (SP) som fremmet interpellasjonen.

Hans forslag ble supplert med ytterligere krav fra ordfører Lene Conradi, og alt er enstemmig vedtatt.

Ungdomsvold aktuelt tema

Avtalte slåsskamper mellom unge gutter, såkalt «beefing», de siste ukene, har vist betydningen av et godt forebyggende arbeid.

LES OGSÅ: Skoleledere mener forebygging er veien å gå

Politiets ungdomsteam i Asker har grepet tak i dette, flere avtalte masseslagsmål er avverget og ungdom i faresonen er fulgt opp.

– Mange etater i kommunen har et nært samarbeid med politiet. Ikke minst i det forebyggende arbeidet med barn og unge. I høst fikk vi en god orientering om dette i oppvekstkomiteen, påpeker Oddvar Igland i interpellasjonen.

I den aktuelle saken spiller politiet på lag med ulike etater i kommunen for å sørge for rett oppfølging av de unge som er mest involvert.

Ungdomsteamet på politistasjonen bruker rutinemessig sine kommunale kontakter i dette tverretatlige samarbeidet.

LES MER HER: Ungdomspatruljen slår slåsskamp-alarm 

– Styrket bemanning

I vedtaket slår politikerne fast at de forventer en styrking av Asker politistasjon, både når det gjelder bemanning og funksjoner, slik at det gode forebyggende nærpolitiet som Asker har, kan videreutvikles til beste for innbyggerne.

Dette betyr patruljetjeneste, politivakt og lokale etterforskningsressurser med base på i Asker.

LES OGSÅ: Sandvika blir politisentrum for Oslo Vest 

Har snakket sammen

Ordføreren har også hatt møte med de tillitsvalgte i politiet for å få innspill. Dette har ført til at Askers politikere også ser behovet for å ha funksjoner i Sandvika som ikke må flyttes til Oslo.

– Asker kommune ønsker også at båttjenesten videreføres og lokaliseres som i dag til Sandvika politistasjon for å sikre god tilstedeværelse og kort utrykningstid langs den 15 mil lange kystlinjen fra Oslo til Drammen, heter det i vedtaket.

Hele Hurumhalvøya vil ligge innenfor ansvaret til det nye politidistriktet etter sammenslåingen.

Der pekes det også på betydningen av å opprettholde arresten i Sandvika.

– Argumentene for å opprettholde arresten i Sandvika forsterkes ytterligere av at Røyken og Hurum, som følge av kommunesammenslåingen med Asker, vil inngå i Oslo politidistrikt fra og med 1. januar 2020, mener kommunestyret.

LEST DENNE? Einar Aas kan bli ny kriminalsjef 

Flere muligheter

Det er kjent at ved en sentralarrest i Oslo er det frykt for at mannskaper i stor grad blir opptatt med transportvirksomhet. Dette kan gå ut over antall tilgjengelige patruljer til andre oppdrag.

Når det gjelder plassering av politiet i Asker ser kommunen på muligheten for å lage et senter for alle blålysetatene i nærheten av brannstasjonen.

I januar er det også blitt kjent at eieren av dagens bygning der politiet leier er på banen for å gi et tilpasset tilbud.

– Her finnes det altså nå flere aktuelle muligheter, sier Conradi.

Har besluttet en sentralarrest

– I våre planer har vi lagt opp til at alle de syv politistasjonene i Oslo politidistrikt skal beholdes – også Asker. Det er for tidlig å gå inn i detaljer om bemanning og funksjoner. Generelt er vi opptatt av at vi skal fortsette å videreutvikle det forebyggende politiarbeidet og ha like polititjenester i hele distriktet. I den grad politidistriktet styrkes, vil det også komme Asker til gode, skriver visepolitimester i Oslo politidistrikt, Bjørn Vandvik, i en epost til Budstikka.

– Det er besluttet at vi skal ha en sentralarrest i stedet for to, og vi er i gang med en prosess for samordning av disse. Vi vil involvere tingrettene i dette arbeidet. Målet med den nye organiseringen er å effektivisere og utnytte ressursene på en best mulig måte for publikum, fortsetter han.

Artikkeltags