Solveig Schytz (V) leder fylkestingets hovedutvalg for samferdsel og sitter også i fylkesutvalget.

Sistnevnte utvalg behandlet i forrige uke en sak om nullutslippskrav til drosjene. Schytz foreslo at dette skulle innføres innen utgangen av 2013, og dette ble vedtatt mot Frps stemme.

– Jeg skjønner at drosjeeiere skulle ønske seg flere modeller i velge i. Vi skal bidra med å få ladestasjoner på plass, lover hun.

Når hun avlegger taxiholdeplassen i Sandvika en visitt, treffer hun på én av de to drosjene i Asker og Bærum med hydrogen på tanken.

I god gang

Daglig leder Baard Øystese i Asker og Bærum taxi opplyser at de er i god gang med omlegging i utslippsfri retning. 22 av selskapets 219 løyver benyttes av biler som ikke forurenser. 20 er elbiler, mens to kjører på hydrogen.

For elbilene er det lading som er den største utfordringen. I dag er det ikke på langt nær gode nok muligheter for taxiene.

– Det må være ladetilbud som er reservert for drosjer og annen yrkestrafikk, forklarer Øystese. Han påpeker at det foregår en utvikling på ladefronten. Nye leverandører av tjenesten dukker opp.

Et annet problem for elektriske drosjer er lang leveringstid. For de mest populære modellene kan det være ventetid på to og et halvt år.

– Og innen det tid, kan det ha kommet andre modeller som virker mer forlokkende, sier Øystese.