Skui Samvirkelag ble Sandsbakkene

Navn: Holdeplassen fikk nytt navn fordi butikken ikke lenger heter «samvirkelag». FOTO: KARL BRAANAAS

Navn: Holdeplassen fikk nytt navn fordi butikken ikke lenger heter «samvirkelag». FOTO: KARL BRAANAAS

Ruter besluttet å døpe om bussholdeplassen uten å lytte til innvendingene fra historielaget.

DEL

Styreleder Bjørn Frodahl i Asker og Bærum historielag er oppgitt.

– «Skui Samvirkelag» har utgangspunkt i Bærum Samvirkelags utsalg som ble etablert på stedet rundt 1920. Den gang het det Kooperativen, men etter krigen fikk utsalget og derved bussholdeplassen betegnelsen «Skui Samvirkelag», forklarer han.

Frodahl jobbet i gymnasiedagene i 1950-årene som ferievikar (billettør) på bussrutene Oslo–Hønefoss og Oslo – Smestad og kan bekrefte at «Skui Samvirkelag» allerede den gang var et veletablert navn på holdeplassen.

–Det faktum at det fortsatt drives handel på stedet og fortsatt i regi av kooperasjonen, bør ytterlige være et argument for bibehold av det opprinnelige navnet, understreker han.

LES OGSÅ: Skui-kjerringa står opp for nærbutikken og nabolaget

LES OGSÅ: Holdeplasskilt i Bærum

«Sandsbakkene», derimot, er navnet på en vei som kun de færreste i lokalmiljøet kjenner til.

– Dette navnet vil derfor være villedende og ikke veiledende for de fleste trafikanter. Asker og Bærum historielag beklager det prinsipielle ved å endre gode, veletablerte navn med lokalhistorisk betydning, sier Frodahl.

Ruter legger på sin side vekt på at butikknavnet Skui Samvirkelag ikke er videreført.

Når Skui Samvirkelag har endret navn til Coop, konstruerer de ikke et nytt navn, men tar utgangspunkt et eksisterende veinavn de mener ligger trygt forankret i landskapet, et navn som er fastsatt av kommunen.

– Vi opplever det som urimelig å kreve at Ruter skal videreføre navnet på sine stoppesteder for all fremtid, skriver Ivar Smith-Nilsen, som er fagansvarlig for navnesetting i Ruter til Skui vel.

Artikkeltags