Her er syv gode opplevelser med historielaget

Populær: Bjørn Frodahl i Asker og Bærum Historielag opplever stor oppslutning, og innfører deltagerbegrensning. FOTO: EVA GROVEN

Populær: Bjørn Frodahl i Asker og Bærum Historielag opplever stor oppslutning, og innfører deltagerbegrensning. FOTO: EVA GROVEN

Flere av arrangementene til Asker og Bærum Historielag er så godt besøkt at laget allerede nå varsler deltagerbegrensning neste år.

DEL

– Vi opplever at arrangementene våre øker i popularitet og at oppslutningen i noen tilfeller har oversteget hva møtestedet har kapasitet til, skriver leder Bjørn Frodahl til medlemmene.

Neste vår inviterer han til åtte møter og turer. Det er ved disse arrangementene han varsler begrensninger, og i flere tilfeller ber han medlemmene sikre seg adgang på forhånd.

– Da vi bestreber oss på at både temaene og møtesteder skal ha lokalhistorisk interesse, må vi noen ganger operere med forhåndspåmeldinger. Vi beklager at alle møter ikke han være åpne og vi ber om forståelse for dette, skriver Frodahl.

LES OGSÅ: Historeilaget går nye veier og jakter på innflytterne

Heggedal og Hitler

Historielaget åpner vårsemesteret med tur til Riksarkivet den 17. januar. Da er grensen 40 deltagere.

Den 14. februar blir det møte på Heggedal hovedgård om krigsminner, med Janne Wiberg fra Byantikvaren. Okkupasjonsmaktens byggevirksomhet i Stor-Oslo fra 1940 til 1945, og fra Hitlers Berlin til Heggedal Bruk er tittelen på møtet, som har forhåndspåmelding og deltagerbegrensning.

Årsmøtet blir på Bekkestua bibliotek 30. mars, med lokalhistorisk foredrag om Bekkestua – fra husmannsplass til «mini-Manhattan».

LES OGSÅ: Svartedauen la Asker og Bærum øde

Reiser til Skottland

I april blir det lokalhistorisk vandring. 9. mai åpner Samvirkemuseet på Gjettum dørene for 40 besøkende etter forhåndspåmelding. 25. mai deltar laget ved museumsdagen på Asker Museum.

6. juni inviteres det til smuglerutstilling ved Oslofjordmuseet, sammen med Vollen historielag. Gunnar Kagge har skrevet boken «Forbudstiden», og foredrar om temaet.

21. september blir det medlemstur til Skottland og Nord-England for maks 40 personer.

LES FLERE KULTURNYHETER HER

Artikkeltags